02.10.2017, 11:59 | czytano: 966

Nowotarskie obchody Małopolskich Dni Osób Niepełnosprawnych - ostatni projekt

Powiat Nowotarski realizuje projekt, mający na celu społeczną integrację osób niepełnosprawnych, pod nazwą „Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych na Podhalu”.
Inicjatywa realizowana od 8 czerwca do 28 października br. jest dofinansowana ze środków Województwa Małopolskiego. Realizatorem jest powiatowa placówka oświatowa - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 w Nowym Targu.
Partnerami projektu odpowiedzialnymi za prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej są Powiat Suski, Powiat Tatrzański oraz Teatr Lalek „Rabcio”. Partnerami zaangażowanymi w działania organizacyjno-opiekuńcze są: Fundacja na Rzecz Pomocy Niepełnosprawnym Wychowankom Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Nowym Targu i Stowarzyszenie Dasz Radę – Inicjatywa Społeczno- Edukacyjna.

Organizowane działania przyczynią się do integracji społecznej poprzez stworzenie możliwości wzajemnego poznania się środowisk osób pełno i niepełnosprawnych oraz umożliwią prezentację talentów i możliwości osób o obniżonej sprawności.
W ramach projektu planowane są następujące wydarzenia:
1. Integracyjna impreza plenerowa – czerwiec
2. Spotkania ze sztuką – wrzesień
3. Sportem połączeni – październik

W czerwcu tego roku odbyło się pierwsze wydarzenie pod nazwą: „Integracyjna impreza plenerowa”. Kolejne działanie projektu to „Spotkania ze sztuką”, które odbyło się 21.09.2017 r. i 28.09.2017 r. w Teatrze Lalek „Rabcio” w Rabce –Zdrój.

Ostatnie działanie projektu to „Sportem połączeni”. Zajęcia zostaną przeprowadzone na basenach termalnych kompleksu „Termy Szaflary” oraz w „Centrum Wspinaczkowym TOP” w Nowym Targu. Celem głównym działania jest integracja osób niepełnosprawnych intelektualnie z powiatu nowotarskiego ze środowiskiem lokalnym poprzez wspólną aktywność rekreacyjno-sportową.

W sumie, w całym przedsięwzięciu będzie uczestniczyć ok. 300 osób niepełnosprawnych, które nie tylko nabędą nowe umiejętności ruchowe, ale przede wszystkim pokażą całemu społeczeństwu, że każdy może czynnie uczestniczyć w rekreacyjnych sportach, których ideą nie jest wynik, ale aktywność. Inicjatywa ta niesie za sobą nieocenione korzyści dla szeroko rozumianego środowiska, które dzięki takim działaniom uczy się empatii, tolerancji i zrozumienia. Impreza ta będzie znakomitą lekcją integracji, biorąc pod uwagę rożnego rodzaju dysfunkcje uczestników wynikające z niepełnosprawności. Duży nacisk położony będzie nie tylko na zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie podejmowanych działań, ale także na wdrożenie do stosowania zasad bezpieczeństwa w życiu codziennym. Uczestnicząc w zajęciach sportowo-rekreacyjnych osoby z niepełnosprawnością będą mogły uświadomić sobie i otoczeniu, że mimo różnego rodzaju dysfunkcjom można czynnie uczestniczyć w życiu społecznym i pokonywać własne słabości.
Zaprasza się osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami z terenu subregionu podhalańskiego do bezpłatnego udziału w przewidzianych atrakcjach. Aby wziąć udział w wydarzeniach należy przesłać formularz zgłoszeniowy. Liczba miejsc ograniczona.

Więcej informacji na stronie: www.soswnr1.nowytarg.pl

źródło: organizator
zobacz także
Zobacz pełną wersję podhale24.pl