04.10.2017, 15:24 | czytano: 1824

Strażacy w Trybszu z nowym wozem strażackim, sprzętem i umundurowaniem

W minioną niedzielę w Trybszu odbyła się uroczystość poświęcenia samochodu oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego nabytego przez jednostkę w ostatnim czasie. Uroczystość rozpoczęła się w kościele parafialnym pw. Św. Elzbiety Węgierskiej. Podczas homilii Proboszcz Parafii druh ks. Andrzej Dziadkiewicz zaznaczył, iż strażacy są swoistym „rycerzami” Pana Boga niosącymi pomoc.
Prosił zgromadzonych aby za każdym razem, widząc pędzący wóz strażacki odmówili krótką modlitwę w intencji tychże rycerzy, aby mogli nieść skutecznie pomoc i aby Pan Bóg ich chronił, aby im błogosławił.
Potem nastąpił przemarsz pod remizę OSP. Przed remizą, podczas hymnu wciągnięto na maszt flagę państwową, zaś mł. asp. Wojciech Barnaś zameldował mł. bryg. Pawłowi Sejmejowi, zastępcy Małopolskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Po meldunku i przywitaniu gości prezes OSP - Bogumił Łojek przedstawił w wielkim skrócie starania jednostki o samochody i sprzęt ratowniczy. Podziękował Marszałkowi Województwa Małopolskiego Wojciechowi Kozakowi, obecnemu na obchodach radnemu wojewódzkiemu, Wójtowi Gminy, Radzie Gminy, a także Prezesowi Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP w Krakowie za przychylność. Kończąc, szczególnie zwrócił się do Radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego Stanisława Barnasia słowami: „Staszku byłeś i jesteś Naszym ambasadorem i za to dziękujemy”.

Kolejnym punktem było poświęcenie samochodu i sprzętu, a następnie przekazanie kluczyków do nowego wozu, a także wręczenie aktu włączenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Trybszu do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Następnie wręczono odznaczenia indywidualne, a także podziękowania instytucjom i osobom wspierającym jednostkę w Trybszu. Po przekazaniu wyróżnień głos zabrali zaproszenie goście, Radny Wojewódzki Stanisław Barnaś podkreślił, iż nie byłoby tego samochodu, gdyby nie Prezes Bogumił Łojek. Radny życzył strażakom, aby to nowe auto służyło tylko do ćwiczeń i uroczystości, bo kiedy jedzie na sygnałach, to mamy do czynienia z ludzką tragedią, a tej nie chce nikt. Zastępca Komendanta PSP podkreślił jak ważny jest Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, że jest to elita jednostek OSP i do tej elity została włączona jednostka z Trybsza. Została włączona bo na to zasłużyła, bo ma nowoczesny sprzęt ratowniczo-gaśniczy, a także wyszkolonych strażaków gotowych nieść pomoc w każdej chwili. Wójt Gminy Łapsze Niżne, Jakub Jamróz zwrócił uwagę na zasługi urzędników z urzędu gminy, tj. Pani Haliny Karkoszka oraz Pani Beaty Pietruś-Rak, a także Radnego Barnasia oraz posła Siarki. Wójt wyraził ubolewanie, że Rada Gminy nie poparła jego wniosku o zakup 4 samochodów strażackich, a zdecydowała się tylko na dwa, przez co środowisko strażackie w Gminie Łapsze Niżne się podzieliło i skłóciło. Jako ostatni głos zabrał Prezes Powiatowych struktur ZOSP w Nowym Targu Jan Kuczkowicz, który również podniósł temat wspomnianych podziałów. Ubolewał zwłaszcza nad faktem, iż w Trybszu na uroczystości zabrakło reprezentantów Zarządu Gminnego ZOSP RP w Łapszach Niżnych. Mimo zaproszenia, w Trybszu nie było ani Prezesa Adama Świętego, Wiceprezesów: Jana Rataja, Jana Kiedziucha, czy nawet Komendanta Gminnego – Józefa Prelicha.

Ostatnim punktem uroczystości była defilada, dowódcą uroczystości był mł. asp. Wojciech Barnaś, wśród gości byli także: Anna Bizub – przedstawiciel Koła nr 1 Trybsz w Chicago; Marek Pawlica – Sołtys wsi Trybsz; Henryk Waksmundzki – Prezes Leśnej Wspólnoty Urbarialnej w Trybszu; Maciej Płachta – Radny; Józef Sowa – członek ZOG ZOSP RP w Łapszach Niżnych; Joanna Słowik – Sekretarz Gminy Łapsze Niżne, Piotr Grabowski – przedstawiciel Departamentu Inwestycji Strategicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego; Mariusz Łaciak – Komendant Powiatowy PSP w Nowym Targu; Helena Budz – Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych „Przełom”; Anna Stronczek – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Trybszu.
W uroczystości wzięły udział prawie wszystkie poczty sztandarowe jednostek OSP Gminy Łapsze Niżne (zabrakło OSP Frydman), a także OSP Kowaniec, OSP Krempachy, OSP Nowa Biała, OSP Dursztyn, OSP Czarna Góra, OSP Jurgów, OSP Czarna Góra-Zagóra, OSP Białka Tatrzańska, OSP Bukowina Tatrzańska, OSP Modlnica, OSP Niedary.

źródło: Ochotnicza Straż Pożarna w Trybszu
Może Cię zainteresować
zobacz także
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl