29.10.2017, 18:07 | czytano: 1835

Ludowy Przegląd Twórczości Artystycznej w Szczawnicy (zdjęcia)

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczawnicy organizuje od szeregu lat Ludowy Przegląd Twórczości Artystycznej. W tym roku odbył się on w sali kina „Pieniny” MOK w Szczawnicy już po raz jedenasty - pn. „Podhalańscy górale”.
Z założenia, przegląd ma służyć przekazywaniu młodzieży niepełnosprawnej szacunku i miłości do gwary, sztuki i tradycji ludowych, a także umożliwić jej, poprzez spotkania z innymi grupami, poznanie ich tradycji, strojów i gwary, a także nauczyć wspólnego przeżywania wielu emocji, zintegrować się i podnieść własną samoocenę.
Tegoroczny przegląd wpisał się w szerszy projekt pn. „Zwyczaje podhalańskich górali”, finansowany przez Województwo Małopolskie. Autorką projektu jest Magdalena Potocka, pracownik PSO z NI Koło w Szczawnicy, która podczas spotkania w sali kinowej opowiedziała o wydarzeniach i ciekawostkach związanych z projektem. W jego skład weszły też warsztaty ginących zawodów: tkactwa, garncarstwa, wikliniarstwa, realizowane we wrześniu. Prace wykonane podczas warsztatów stały się dekoracją i scenografią tegorocznego Przeglądu Twórczości Artystycznej, współfinansowanego przez Miasto i Gminę Szczawnica. Wzięła w nich udział młodzież z kilku ośrodków: Warsztatów Terapii Zajęciowej „Perła” Szczawnica, Środowiskowego Domu Samopomocy „Perła” Szczawnica, Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego „Chatka” Nowy Targ, ŚDS „Gniazdo” Stary Sącz, WTZ „Nadzieja” Nowy Sącz, OREW Ochotnica Dolna, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 Nowy Targ, OREW Krościenko i WTZ Gostwica.

Wszystkich przybyłych gości i uczestników przywitała przewodnicząca PSO z NI Koło „Perła” w Szczawnicy Janina Zachwieja, a następnie przegląd poprowadziła kierownik WTZ Szczawnica Wiesława Sajdak – Tokarczyk, która swoją konferansjerkę wzbogacała o wiele informacji dotyczących kultury ludowej i tradycji góralskich. W klimat folkloru pienińskiego, swoim gościnnym pokazem śpiewu i tańca góralskiego, wprowadził Zespół „Scownicanie” działający w PSO z NI „Perła”.

Jury, w skład którego weszli: przewodniczący Tomasz Hurkała – dyrektor MOK Szczawnica oraz członkowie: redaktor gazety lokalnej „Z Doliny Grajcarka” Alina Lelito, redaktor portalu Pieniny 24 Joanna Dziubińska i studentka Wydziału Aktorsko – Wokalnego Akademii Muzycznej w Krakowie Ewa Walkowska, oceniało występy uczestników w pięciu kategoriach: recytatorów i gawędziarzy, grup teatralnych, śpiewu solowego, inscenizacji muzycznej – góralski mix oraz pokazu i tańca.

Po obejrzeniu szeregu bogatych, pełnych ekspresji, doskonale przygotowanych prezentacji, tak pod względem gry aktorskiej, śpiewu i tańca, jak i kostiumów oraz scenografii jury przyznało nagrody.

W kategorii recytatorzy i gawędziarze:

I miejsce zdobyli SOSW Nr.1 Nowy Targ, II miejsce –ŚDS Szczawnica, III miejsce WTZ Szczawnica,

W kategorii grupy teatralne:

I miejsce zdobyli WTZ Gostwica, II miejsce ŚDS Gniazdo –Stary Sącz, III miejsce egzekwio OREW „Chatka” Nowy Targ i WTZ „Nadzieja” Nowy Sącz.
W kategorii śpiew solowy – I miejsce WTZ Nadzieja Nowy Sącz, II miejsce SOSW Nr. 1 Nowy Targ,

W kategorii inscenizacja muzyczna , góralski mix - I miejsce zdobyli SOSW Nr.1 Nowy Targ, II miejsce OREW Ochotnica Dolna, II miejsce S P d P Ochotnica Dolna.

W kategorii pokaz i taniec - I miejsce zdobyli SOSW Nr.1 Nowy Targ, II miejsce OREW Krościenko.

Zespół SCOWNICANIE uhonorowano nagrodą specjalną za 30 minutowy, gościnny występ.

Nagrody wręczał burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica Grzegorz Niezgoda oraz przewodniczący jury dyrektor MOK Tomasz Hurkała.

Alina Lelito, zdj. Joanna Dziubińska pieniny24
zobacz także
Zobacz pełną wersję podhale24.pl