23.02.2018, 14:46 | czytano: 2228

Podhalanie czują się bezpiecznie. Mieszkańcy najbardziej ufają strażakom

arch. Podhale24
Blisko 85 proc. Małopolan czuje się „bezpiecznie” i „bardzo bezpiecznie”. Najlepiej sytuacja wygląda na Podhalu – tu takiego zdania jest już blisko 94 proc. mieszkańców. Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego sprawdziło także, jak oceniana jest praca służb mundurowych. Wyniki można znaleźć w najnowszym badaniu opinii mieszkańców naszego regionu.
Czy w Małopolsce można czuć się bezpiecznie? Odpowiedź brzmi: jak najbardziej! Takiego zdania jest blisko 85 proc. mieszkańców naszego regionu. Biorąc pod uwagę wyniki ankiet w poszczególnych subregionach, najlepiej wypadło Podhale – tu odpowiedź „bezpiecznie” i „bardzo bezpiecznie” wybrało ok. 94 proc. ankietowanych, na Sądecczyźnie 85,8 proc., w subregionie tarnowskim 84,4 proc., w Małopolsce Zachodniej 83,8 proc.,a w Krakowie 80,2 proc.
Największe poczucie bezpieczeństwa mają mieszkańcy wsi. „Bardzo bezpiecznie” czuje się 55,2 proc. ankietowanych z obszarów wiejskich – przy 43,2 proc. respondentów z miasta. Najlepiej oceniają sytuację młodzi Małopolanie (18-24 lat) – odpowiedź: „bardzo bezpiecznie” zaznaczyło 55,4 proc. z nich.W 6. edycji badania opinii mieszkańców Małopolanie oceniali także skuteczność działania służb publicznych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, przyznając im punkty w skali od 1 do 5 (gdzie 1 oznaczało bardzo złą skuteczność, a 5 - bardzo dobrą).

Najwyżej została oceniona straż pożarna – aż 67,4% mieszkańców regionu dało jej najwyższą punktację. Szczególnie wysokie noty uzyskała na obszarach wiejskich – tu jest bardziej widoczna i działa nie tylko w kontekście bezpieczeństwa, ale również przy okazji innych wydarzeń (w tym kulturalnych, edukacyjnych). Ponadto spory odsetek mieszkańców działa w OSP.

Co dziewiąty mieszkaniec regionu ocenił działanie policji jako „bardzo skuteczne”. Niewiele mniej (7,3%) odpowiedziało, że charakteryzują się one „bardzo złą skutecznością”.
Straż miejska oceniana jest przez mieszkańców Małopolski gorzej niż policja. O ich „niskiej skuteczności” jest przekonane 30 proc. ankietowanych. Co ważne, w tym wypadku spory odsetek respondentów nie potrafił w ogóle dokonać oceny (zaznaczając „trudno powiedzieć” lub „brak odpowiedzi”), ponieważ na terenie ich gminy nie ma tej jednostki.

6. badanie opinii mieszkańców Małopolski zostało poświęcone głównie sprawom społecznym. Małopolanie musieli odpowiedzieć na 25 pytań dotyczących nie tylko zadowolenia, ale też m.in. zdrowia czy korzystania z mediów społecznościowych. W badaniu wzięło udział 3 tys. osób, po 500 z każdego subregionu Małopolski. Wśród tej grupy 36,1 proc. miało wykształcenie wyższe, 44 proc. – średnie lub policealne, 18 proc. – zasadnicze zawodowe, a 1,9 proc. – podstawowe i gimnazjalne.

opr.s/
zobacz także
Zobacz pełną wersję podhale24.pl