28.08.2019, 10:13 | czytano: 5637

Zostań księdzem

Trwa rekrutacja do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. - Odwagi! Nie bójcie się, kogo Pan Bóg powołuje, temu daje łaskę – mówi rektor ks. Andrzej Tarasiuk.
Na nowy rok akademicki przyjętych zostało już trzynastu kandydatów, w tym jedenastu z archidiecezji krakowskiej, a dwóch z diecezji bielsko-żywieckiej. Formację odbywają wspólnie. Rekrutacja potrwa jeszcze tylko do 17 września.
Krakowskie seminarium duchowne na brak kandydatów do kapłaństwa nie narzeka. Jest to tym cenniejsze, że są w Polsce seminaria, które w tym roku nie mają jeszcze żadnych zgłoszeń, a powszechnie mówi się o spadku powołań. Krakowa to nie dotyczy. Mieści się tu jedna z najstarszych, bo mająca ponad cztery wieki tradycji, i najbardziej renomowanych uczelni kształcących i formujących kapłanów. Dość powiedzieć, że właśnie tu dojrzewał do swojego powołania m.in. Karol Wojtyła – św. Jan Paweł II. Seminarium współpracuje z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II, gdzie alumni odbywają wyższe studia filozoficzno-teologiczne.

Nowo powołany przez arcybiskupa Jędraszewskiego rektor Seminarium ks. Andrzej Tarasiuk to kapłan młody, lecz o bogatym doświadczeniu duszpasterskim i formacyjnym, wiele lat pracujący z młodzieżą. Pomaga mu to rozpoznać oczekiwania, obawy i duchowe pragnienia młodych mężczyzn, którzy w czasach tak trudnych dla Kościoła, decydują się przekroczyć mury Seminarium przy ul. Podzamcze 8 w Krakowie.

Wymagania, oczekiwania i kryteria przyjęcia do Seminarium są zawsze te same, ale najważniejsze jest rozeznanie autentycznego powołania do kapłaństwa i celibatu. Co nie przeszkadza w podjęciu powołania? Jak czytamy na stronie Seminarium:

to, że nie jesteś na 100% pewny,
że nie byłeś nigdy ministrantem, lektorem, nie uczestniczyłeś w żadnej grupie przykościelnej,
że masz trudną sytuację rodzinną, np. brak ojca,
że masz grzechy, z którymi się ciągle zmagasz,
że podobają Ci się dziewczyny,
że nie uchodzisz za „porządnego chłopaka”,
że widzisz przykłady złego realizowania powołania kapłańskiego -nie przejmuj się, nie musisz powtarzać tego schematu,
– Pan Bóg nie powołuje najzdolniejszych, ale uzdalnia powołanych – powtarza rektor krakowskiego seminarium ks. Andrzej Tarasiuk i zachęca rozważających powołanie do kapłaństwa: – Odwagi! Nie bójcie się, kogo Pan Bóg powołuje, temu daje łaskę.

Dla odważnych w tym roku szansa trwa jeszcze do 17 września. Osoby pragnące wstąpić do krakowskiego seminarium i rozpocząć studia filozoficzno-teologiczne zgłaszają się osobiście, składają potrzebne dokumenty i odbywają rozmowy z księdzem przełożonym i ojcem duchownym. Rozeznanie powołania opiera się na głębokim pragnieniu służby Bogu i ludziom oraz na posiadaniu zdolności koniecznych do podjęcia formacji i posługi kapłańskiej.

Zdolności, o których mowa, to, jak czytamy:

zdolności duchowe – miłość Boga i drugiego człowieka, duch braterstwa, zdolność zaparcia się siebie, doświadczona czystość, odpowiedzialność za Kościół, gorliwość apostolska i misyjna;
zdolności moralne – szczerość, dojrzałość uczuciowa, wierność obietnicom, troskao sprawiedliwość, duch przyjaźni, wolności, odpowiedzialność, pracowitość, umiejętność współpracy;
zdolności intelektualne – umiejętność stosowania słusznej i zdrowej oceny, uzdolnienia pozwalające do odbycia wyższych studiów filozoficzno-teologicznych;
zdrowie psychiczne i fizyczne;
dobra intencja – podjęcie zadań kapłańskich z pobudek religijnych;
wolność w wyborze powołania;
wewnętrzne przekonanie o wezwaniu przez Boga.


Termin rekrutacji – wrzesień 2019 r.:

Złożenie dokumentów i rozmowa wstępna dla kandydatów z archidiecezji krakowskiej:

do 16 września – złożenie dokumentów i rozmowa z księdzem przełożonym
(siedziba seminarium w Krakowie – ul. Podzamcze 8);

dla kandydatów z diecezji bielsko-żywieckiej:

do 15 września – złożenie dokumentów i rozmowa z biskupem bielsko-żywieckim
(siedziba kurii diecezjalnej w Bielsku-Białej – ul. Żeromskiego 5-7);

16 września – rozmowa z księdzem wicerektorem
(siedziba kurii diecezjalnej w Bielsku-Białej – ul. Żeromskiego 5-7).

Egzaminy (dla obu diecezji):

17-18 września – test psychologiczny, test wiedzy religijnej, rozmowa z ojcem duchownym
(siedziba seminarium w Krakowie – ul. Podzamcze 8);

20 września – indywidualna rozmowa kwalifikacyjna, decyzja o przyjęciu do seminarium
(siedziba seminarium w Krakowie – ul. Podzamcze 8).

Potrzebne dokumenty
Własnoręcznie napisane podanie.

Życiorys.

Świadectwo maturalne (oryginał)*.

Świadectwo ukończenia szkoły średniej.

Aktualna metryka chrztu świętego i świadectwo bierzmowania.

Świadectwo ślubu kościelnego rodziców.

Opinia księdza proboszcza i katechety.

Świadectwo zdrowia o możliwości podjęcia studiów (wystawia lekarz pierwszego kontaktu).

Dwie fotografie (format legitymacyjny, w garniturze, w jasnej koszuli z krawatem).

* Ze względu na późne wyniki egzaminu maturalnego świadectwo maturalne wystarczy złożyć
w ostatnim dniu rekrutacji (odpowiednio 9 lipca lub 20 września).

Test i rozmowa kwalifikacyjna

W przygotowaniu się do testu wiedzy religijnej proponowana jest lektura następujących pozycji:

Katechizm Kościoła Katolickiego, wydanie drugie poprawione, Poznań 2002.

Youcat: Katechizm Kościoła Katolickiego dla młodych, tłum. M. Szczepaniak, Częstochowa 2011.

Być chrześcijaninem dziś: teologia dla szkół średnich, red. M. Rusecki, Lublin 1992.

Tekst i zdjęcia Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska, oprac. r/
komentarze
skeptic29.08.2019, 17:50
Nie bójcie się - te słowa, jako cytat z Izajasza po łacinie to były pierwsze słowa Papieża Polaka po wyborze 41 lat temu. Ale teraz już Polak nie jest papieżem. Może z punktu widzenia całego Kościoła jako instytucji nie ma znaczenia narodowość papieża, ale dla Polaków, Niemców czy Argentyńczyków, ma, i to duże.
Teraz siedzą w Episkopacie28.08.2019, 20:23
Kiedyś UB posyłało swoich kandydatów, teraz nie wiadomo czy "Mario" to kontynuuje.
ewa28.08.2019, 16:52
No może dosyć tego nieróbstwa.
???28.08.2019, 16:25
@upływ czasu, teraz trendy to zostać Imamem?
grazia28.08.2019, 14:31
w tych czasach-w jakich czasach?Jaki obciach?co Ty bredzisz!!Ksiądz to wielki dar dla nas wierzących!Modlimy się za księży-!A Ty nie bądź taki "nowoczesny"albo "nowoczesna":(
mak28.08.2019, 13:47
W tych czasach to wyzwanie być księdzem.
upływ czasu28.08.2019, 10:25
W tych czasach, to obciach być księdzem.
Zobacz pełną wersję podhale24.pl