05.09.2019, 13:42 | czytano: 2215

Kariera w gminie Czarny Dunajec

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu zaprasza mieszkańców gminy na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości wsparcia w ramach rozwoju zawodowego w ramach projektów „Kierunek Kariera” i „Kierunek Kariera Zawodowa”.
Spotkanie informacyjne odbędzie się 13 września (tj. piątek) o godzinie 14:00 w budynku Centrum Kultury i Promocji w Czarnym Dunajcu, ul. Józefa Piłsudskiego 2a (Remiza OSP).
Projekty województwa małopolskiego „Kierunek Kariera” i „Kierunek Kariera Zawodowa” to konkretna oferta dla mieszkańców naszego regionu - można otrzymać niemal 7000 zł dofinansowania na szkolenia za pośrednictwem systemu bonów szkoleniowych. Głównym celem projektów jest podnoszenie kompetencji językowych, cyfrowych i zawodowych zgodnie ze wskazaniami przeprowadzonego Bilansu Kariery.

Kto może otrzymać dofinansowanie szkolenia lub kursu?

Musisz być dorosły (nie ma górnej granicy wieku) i pracować
Musisz też być związany z Małopolską (przez miejsce zamieszkania, pracy lub nauki)
Dodatkowo, jeśli masz mniej niż 50 lat, Twoje wykształcenie nie może obejmować więcej niż zdaną maturę.
Kim jest osoba pracująca?

Jeżeli jesteś zatrudniony na umowę o pracę, umowę-zlecenie, umowę o dzieło, na podstawie powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniasz pracowników lub jesteś rolnikiem, to jesteś osobą pracującą.

Jeśli masz skończone 25 lat, jesteś osobą z niepełnosprawnościami i masz dokument, który to potwierdza to również zapraszamy na spotkanie !!!

Na co możesz otrzymać dofinansowanie?
W ramach projektu Kierunek Kariera możesz otrzymać 180 bonów o wartości 2700 zł z 87% dofinansowaniem. Bony możesz przeznaczyć na szkolenia i kursy: językowe, komputerowe, prawo jazdy kategorii A, B, C, C+E (szkolenia C, C+ E bez uprawnień zawodowych).

W ramach projektu Kierunek Kariera Zawodowa możesz otrzymać 337 bonów o wartości 5055 zł z 85% dofinansowaniem. Bony możesz przeznaczyć na szkolenia umożliwiające zmianę, nabycie nowych kompetencji zawodowych potwierdzonych egzaminami (certyfikatami) takich jak: kwalifikacyjne kursy zawodowe; kursy umiejętności zawodowych; kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych; szkolenia prowadzące do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodów regulowanych; szkolenia zawodowe; język obcy zawodowy; prawo jazdy zawodowe kat. C, C+E wraz z uprawnieniami zawodowymi, D, T; egzaminy zewnętrzne; studia podyplomowe.

Dofinansowanie można wykorzystać na szkolenia językowe, komputerowe, kursy prawa jazdy, ale również na wszelkie szkolenia zawodowe umożliwiające zmianę lub nabycie nowych kompetencji zawodowych, potwierdzone egzaminami.
Aby jak najtrafniej dobrać zakres niezbędnych szkoleń, w ofercie przewidziano również usługę doradztwa zawodowego dedykowaną osobom pracującym – Bilans Kariery.

Projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pn. „Kierunek  Kariera” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 10.3 „Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pn. „Kierunek Kariera Zawodowa” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 10.2.4 „Kształcenie zawodowe osób dorosłych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy, GOPS Czarny Dunajec, oprac. r/
Zobacz pełną wersję podhale24.pl