16.09.2019, 13:17 | czytano: 1809

Gminy Czorsztyn i Krokowa nawiązały współpracę

zdj. UG Czorsztyn
W minioną sobotę w ruinach Zamku Czorsztyńskiego samorządy gminy Czorsztyn oraz gminy Krokowo przypieczętowały deklarowaną wcześniej chęć nawiązania współpracy poprzez symboliczne podpisanie umowy partnerskiej.
- Kilka lat temu szukałem gminy w Polsce, z którą moglibyśmy nawiązać kontakt. Myślałem o Polsce centralnej, jednak tam znalazłem miejsca ładne, szukałem Gminy pięknej, i tak trafiłem do Państwa - mówił Tadeusz Wach, wójt gminy Czorsztyn, wspominając początki wzajemnych relacji.
Włodarz gminy Czorsztyn zaprezentował obecnym główne walory i atrakcje regionu oraz wyraził nadzieję, że dzień podpisania porozumienia będzie początkiem żywej i rozwijającej się współpracy : wymiany dzieci i młodzieży szkolnej, zespołów regionalnych oraz oznaczał będzie wzajemną promocję regionów.

Następnie głos zabrał Adam Śliwicki, wójt gminy Krokowa, który tradycyjną gwarą charakterystyczną dla swojego regionu również życzył zarówno swojej gminie jak i gminie Czorsztyn realizacji wspólnych celów i zamierzeń. Po multimedialnej prezentacji Krokowa Wójtowie obydwu Gmin w towarzystwie przewodniczących rad gmin wymienili się flagami samorządów, oraz uroczyście podpisali akt umowy partnerskiej.

Zgodnie z podpisanym dokumentem wspomniana powyżej współpraca dotyczyć będzie szczególnie dziedzin:
- funkcjonowania samorządu gminnego – polegającą na wymianie doświadczeń w zarządzaniu.
- edukacji - poprzez dzielenie się wiedzą, doświadczeniem oraz nowoczesnymi rozwiązaniami w systemie edukacji. Gminy będą podejmowały działania mające sprzyjać nawiązywaniu kontaktów oraz realizacji programów wymiany młodzieży szkolnej.
- kultury –wzajemne poznawanie dorobku kulturalnego i artystycznego poprzez organizowanie wspólnych przedsięwzięć.
- sportu – poprzez udział w zawodach oraz wymianie grup sportowych.
- życia społecznego – nawiązywanie kontaktów pomiędzy mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi.
- życia gospodarczego - współpraca w różnych dziedzinach gospodarki.
- promocji – wzajemne promowanie Gmin przy okazji wydarzeń oraz umieszczenie tablic z herbami informujących o wzajemnej partnerskiej współpracy.

Po złożeniu podpisów oraz symbolicznej wymianie pamiątek uczestnicy spotkania udali się na ruiny zamku, gdzie dzięki uprzejmości Stanisława Złydaszka poznali historię zamku i jego kolejne losy.
Podczas spotkania obecni byli przedstawiciele obydwóch samorządów w tym: wójtowie, zastępcy wójta, sekretarze jak również radni każdej z gmin a także sołtysi sołectw gminy Czorsztyn.

opr. Aneta Markus
zobacz także
komentarze
sygnalista18.09.2019, 08:41
Władza zajęłaby się wodą w kranach, która pijemy nie wiedząc o jej skażeniu, a nie imprezami
?17.09.2019, 16:20
do masakra: a co ci się nie podoba?
masakra16.09.2019, 19:33
@Aneta Markus No to żeśmy się dowiedzieli. Gdzie tak kształcą, w Krokowej?
Zobacz pełną wersję podhale24.pl