01.11.2019, 15:21 | czytano: 1879

Odnowiony krzyż na starym cmentarzu w Chochołowie

Fot. UG Czarny Dunajec
Zakończono prace konserwatorskie przy kamiennej kapliczce słupowej pw. Męki Pańskiej w Chochołowie.
Kapliczka została wykonana w 1862 r. i stoi na starym cmentarzu. Jest domniemaną mogiłą Powstańców Chochołowskich i przedstawia kamienny krzyż wraz z rzeźbą Jezusa Ukrzyżowanego, posadowiony na cokole z rzeźbioną postacią Matki Boskiej Bolesnej.
W najgorszym stanie znajdował się postument kamiennego krzyża, wykazujący osłabienie warstw powierzchniowych, niezbyt głębokie liczne pęknięcia wzdłużne, skośne i poprzeczne. Pod odspojoną warstwą kamienia, widoczna była niezbyt głęboka dezintegracja granularna. Płyta fundamentowa i baza rzeźby porośnięta była mikroflorą, głównie mchami i porostami. Na wszystkich elementach widoczne były wżery i lokalne odspojenia warstwy w postaci nieregularnych liszajów.

Wykonana została konserwacja techniczna z zabezpieczeniem substancji zabytkowej przed warunkami atmosferycznymi. W trakcie zabiegów konserwacyjnych oczyszczono obiekt z licznych nawarstwień luźnych oraz zespolonych z podłożem kamiennym i odsłonięto pierwotną powierzchnię kamienia. Pierwotna kompozycja figury nie uległa zmianie. Zabiegi miały na celu przywrócenie walorów estetycznych obiektu, który po konserwacji odzyskał swoją pierwotną formę i blask.

Wykonaniem prac konserwatorskich oraz dokumentacji powykonawczej zajmowała się Regina Mrowca-Kenar - dyplomowany konserwator dzieł sztuki. Prace konserwatorskie zostały dofinansowane w ramach konkursu pn. „Kapliczki Małopolski_2019” Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w kwocie 10945,20 zł. Pozostała kwota 7296,80 zł stanowi wkład własny gminy Czarny Dunajec. Całkowity koszt zadnia wniósł 18242,00 zł.

Źródło: Urząd Gminy Czarny Dunajec, oprac. r/
Zobacz pełną wersję podhale24.pl