24.01.2020, 17:48 | czytano: 2039

Samorządowcy rozmawiali o pieniądzach, gospodarce wodno-ściekowej i śmieciach

zdj. UMWM
KRAKÓW. Blisko stu przedstawicieli małopolskich samorządów wzięło udział w kolejnym Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski. Podczas wydarzenia wręczone zostały Małopolskie Wektory Współpracy 2019. Tym razem w gronie wyróżnionych nie ma podhalańskich gmin.
Spotkanie w Krakowie było okazją do zapoznania się z najważniejszymi założeniami dotyczącymi nowego perspektywy finansowej na lata 2021-2027, a także wnioskami, które płyną z poprzedniej perspektywy.
- Nowy Regionalny Program Operacyjny to wielkie wyzwanie, jakie stoi przed samorządem województwa. W naszych działaniach opieramy się na trzech kluczowych zasadach. Po pierwsze, z rozwoju województwa muszą skorzystać wszyscy mieszkańcy, po drugie, będziemy dbać o zrównoważony rozwój województwa – każda, nawet najmniejsza miejscowość może liczyć na zainteresowanie regionalnego samorządu. Po trzecie, będziemy opierać się na zasadzie partnerstwa, bo tylko współdziałanie różnych podmiotów, instytucji i samorządów pozwoli na dynamiczny rozwój regionu - mówił wicemarszałek Łukasz Smółka.

W swoim wystąpieniu wicemarszałek poinformował o podjęciu przez ZWM uchwały w sprawie przyjęcia listy zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy w ramach II naboru wniosków na inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Samorząd województwa dysponuje środkami finansowymi w wysokości ponad 97 mln zł.

- Bardzo cieszę się, że dzięki pozyskanym dodatkowym środkom unijnym udało się przeprowadzić kolejny nabór wniosków na gospodarkę wodno-ściekową. Jestem przekonany, że pozwoli on na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich i ułatwi funkcjonowanie jej mieszkańców - dodał Łukasz Smółka.


Omawiając bieżące i planowane inwestycje, wicemarszałek zwrócił uwagę, że z roku na rok na terenie gmin województwa małopolskiego wzrasta liczba Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zwanych PSZOK-ami.
Planowane są kolejne projekty z zakresu rozwijania systemu gospodarki odpadami. Kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie w ramach konkursu wynosi ponad 13 mln zł, przy czym dofinansowanie pochodzi wyłącznie ze środków EFRR.

Małopolskie samorządy udowadniają, że warto współpracować z lokalnym środowiskiem. Właśnie te działania podejmowane w Zakliczynie, Bieczu, Dobczycach, Skawinie i Tarnowie zostały docenione w konkursie Małopolskie Wektory Współpracy 2019. To właśnie te jednostki uznano za wzór partnerskiej współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi.

UMWM, opr.s/
komentarze
abc25.01.2020, 21:39
a doszli do jakichkolwiek wniosków?
co z problemem - śmieci, smog i inne - wydumali coś?
czy tylko ot tak się spotkali i kawkę wypili i się rozjechali?
Zobacz pełną wersję podhale24.pl