31.01.2020, 11:31 | czytano: 4080

Przygotowania do absolutorium dla burmistrza

arch. Podhale24
NOWY TARG. Komisja Rewizyjna Rady Miasta zaplanowała, że w pierwszym półroczu 2020 r. zajmie się kontrolą jednego z przetargów oraz analizą sprawozdania burmistrza Nowego Targu z wykonania budżetu.
Do czerwca br. radni z komisji chcą przyjrzeć się przeprowadzonemu w 2019 r. przetargowi na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "remont i utwardzanie alejek na Cmentarzu Komunalnym".
Drugie zadanie wynika wprost z przepisów ustawy. Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu, burmistrz przedstawić ma Radzie do końca marca następnego roku. Jednocześnie przedkładane jest ono Regionalnej Izbie Obrachunkowej, która wydaje swoją opinię.

Na poziomie samorządowym sprawozdanie bada najpierw Komisja Rewizyjna, która potem występuje do całej Rady ze swoim wnioskiem w sprawie udzielenia albo i nie - absolutorium burmistrzowi. Sesja, na której wszyscy radni będą głosować w tej sprawie powinna odbyć się w terminie do 30 czerwca. Uchwałę odnośnie akceptacji wykonania budżetu, Rada podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady Miasta.

s/
komentarze
Zenek03.02.2020, 07:54
Nie krytykować Grzegorza i jego koleżanki. Zakaz. Oni tego bardzo nie lubią i przeżywają miesiącami.
ToJa02.02.2020, 12:31
Dajcie spokój p. burmistrzowi - niech sobie dalej spokojnie śpi.
BM01.02.2020, 16:11
Jak pamiętam tak samo źle pisano o Panu Fryźlewiczu, uważając że za 18 lat rządzenia zaprowadził Nowy Targ na skraj (ale że zaraz ) przepaści? Tak więc widać, że są takie osoby, które krytykują wszystko i wszystkich.
dramat31.01.2020, 18:35
Takie ambitne plany kontroli jak i sama komisja rewizyjna! Ambitna! Przetarg na alejki cmentarne. Co tu jeszcze komentować.
Wybirca31.01.2020, 17:44
Budżet pod koniec roku a ten na początku to dwa różne budżety. Świadczy to o złym planowaniu. Szastanie groszem i najwięcej odwołanych przetargów w dziejach miasta. Do tego kolesiostwo. Jestem za nieudzieleniem absolutorium.
Pani Z31.01.2020, 16:21
A gdzie jest /.../

Odpowiedź została przesłana na Pani skrzynkę mejlową. Moderator.
ocena31.01.2020, 14:38
Jeszcze ma tych 12 więc pewnie dostanie. Za rok kto wie. To najsłabszy burmistrz w dziejach miasta który zaprowadził Nowy Targ na skraj zapaści pod każdym względem
Zobacz pełną wersję podhale24.pl