09.04.2020, 18:00 | czytano: 2552

Wielki Czwartek - Msza Święta Wieczerzy Pańskiej w katedrze na Wawelu (transmisja)

Mszą Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna się Święte Triduum Paschalne.
W czwartek wspominamy pamiątkę dnia, w którym „Pan nasz Jezus Chrystus, powierzył swoim uczniom odprawianie sakramentalnej ofiary Ciała i Krwi swojej” oraz ustanowił sakrament kapłaństwa Nowego Przymierza. Umywając zaś nogi swoim uczniom dał nam przykład prawdziwej miłości wypływającej z Eucharystii. Wymownym symbolem iwelkoczwartkowej celebracji jest puste tabernakulum. To znak dla nas, że właśnie sprawowana we wspólnocie Msza Święta jest „źródłem i szczytem” naszego chrześcijańskiego życia, z którego wypływają wszystkie inne dobra duchowe przekazywane nam za pośrednictwem Kościoła.
W duchu pokory przeprośmy miłosiernego Boga za wszystkie słabości, za brak wdzięczności za dar Eucharystii i za przeżywanie jej bez właściwego przygotowania.źródło: Archidiecezja Krakowska
zobacz także
Zobacz pełną wersję podhale24.pl