25.08.2020, 17:00 | czytano: 1510

Euroregion wydłuża termin

NOWY TARG. Związek Euroregion „Tatry” wydłużył do 7 września termin czwartego naboru wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
Mikroprojekty indywidualne o charakterze transgranicznym mogą składać uprawnione podmioty o charakterze niedochodowym, w ramach dwóch osi priorytetowych: 1 osi priorytetowej pn. Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza; 3 osi priorytetowej pn. Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie.
Szczegółowe informacje na temat obszaru wsparcia, kwalifikujących się wnioskodawców oraz warunków uczestnictwa w konkursie dostępne są na stronie internetowej Związku Euroregion „Tatry” http://www.pwt.euroregion-tatry.eu

Materiały prasowe, oprac. r/
Może Cię zainteresować
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl