23.09.2020, 20:30 | czytano: 1291

"Podhale on-line- kultura górali podhalańskich w sieci"

PORONIN. Stowarzyszanie Przyjaciół Kultury Podhalańskiej "Regle" wraz z wielopokoleniowym zespołem regionalnym im. Jana Jędrola "Regle" z Poronina realizują projekt pod nazwą "Podhale on-line - kultura górali podhalańskich w sieci" - w ramach programu Narodowego Centrum Kultury "Kultura w sieci".
Projekt potrwa do października br. i jego celem jest upowszechnianie kultury górali podhalańskich wśród nieograniczonej liczby odbiorców za pośrednictwem Internetu. Powstałe w jego ramach nagrania ukazują różnorodne elementy lokalnej spuścizny kulturowej doceniane co roku przez wielomilionowe grupy turystów z Polski i zagranicy. Są to tematyczne pokazy: koncerty, przedstawienia, widowiska, inscenizacje ważnych lokalnych tradycji/obrzędów.
Jako podstawa do ich ukazania zostały wybrane następujące tradycje/ obrzędy:
1. „Wesele góralskie„
2. „Przenosiny”
3. „Radośniki"
4. „Redyk”
5. „Widowisko o pobycie J. Pawła II na Podhalu”
6. „Taniec zbójnicki"
7. „Watra na Galicowej Grapie"
8. „Układ taneczno-wokalny oparty na tradycyjnych tańcach, śpiewie i muzyce Skalnego Podhala”
9. „Śpiew grupowy i solowy dziewcząt"

Te pokazy zostały przygotowane przez członków wielopokoleniowego zespołu ludowego Regle z Poronina. Ich tematyka została dobrana tak, aby ukazać jak najwięcej elementów kultury mieszkańców Podhala. Jako tło do tych pokazów zostały wykorzystane rozmaite urokliwe tereny Podhala.

Efektem końcowym będzie ich nagranie (digitalizacja) i udostępnienie na stronie internetowej Stowarzyszenia i w serwisie Youtube. Dzięki temu możliwym będzie nieograniczony dostęp do uroków kulturowo-przyrodniczych Podhala w czasach ograniczeń wynikających z sytuacji epidemicznej w Polsce i na świecie. Wobec tego, w efekcie realizacji zadania z wykorzystaniem narzędzi on-line zostanie upowszechniony dorobek kultury górali podhalańskich zwiększając tym samym jego obecność w życiu społecznym oraz czyniąc trwałym korzystanie z tych zasobów w sieci przez nieograniczoną liczbę odbiorców.

organizatorzy
Zobacz pełną wersję podhale24.pl