14.01.2021, 14:42 | czytano: 6529

Odbiór odpadów w Gminie Czarny Dunajec w 2021 roku (komunikat)

W gminie Czarny Dunajec stawki za odpady pozostały takie same jak w roku ubiegłym, czyli 23 złote za miesiąc za osobę, ponadto na takim samym poziomie pozostają ulgi czyli 4,5 zł za miesiąc na osobę, która posiada Kartę Dużej Rodziny a także 2 zł za miesiąc na osobę dla mieszkańców posiadających przydomowe kompostowniki.
W Gminie Czarny Dunajec zwiększono częstotliwość odbioru metali i tworzyw sztucznych, szkła oraz papieru, które w tym roku będą odbierane co miesiąc. Co kwartał odbierane będą odpady niebezpieczne oraz dwa razy w roku odpady wielkogabarytowe przy drogach głównych.

Będzie prowadzona akcja zbierania zużytych opon oraz folii po sianokiszonkach - o terminach mieszkańcy zostaną poinformowani.

Zobacz pełną wersję podhale24.pl