11.03.2021, 11:27 | czytano: 2059

Apel o niewypalanie łąk

Arch. Podhale24.pl
Nadleśnictwo Krościenko apeluje do mieszkańców regionu o zaniechanie wypalania suchych traw i pozostałości roślinnych.
- Na podstawie obserwacji terenowych stwierdzono, że mimo obowiązujących przepisów w dalszym ciągu wypalane są suche trawy na miedzach, łąkach, pastwiskach, rowach przydrożnych, w strefach oczeretów i trzcin, nieużytkach i terenach przyległych do lasów - czytamy w komunikacie. - Wypalanie suchych traw może skończyć się nieprzewidzianym pożarem zabudowań lub lasów. Należy wziąć również pod uwagę naruszanie równowagi biologicznej oraz zakłócenie mikrobiologii gleby. W efekcie spalania powstają dymy zawierające tlenki węgla, azotu, siarki oraz związki rakotwórcze, co w sposób istotny wpływa na wzmożenie efektu cieplarnianego.
Nadleśnictwo przypomina, że w lasach, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk, wrzosowisk, pastwisk, nieużytków rolnych, pasów przydrożnych, szlaków turystycznych i kolejowych w strefie oczeretów i trzcin oraz w odległości do 100 m od granicy lasów, wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślin jest zabronione.

Źródło: Nadleśnictwo Krościenko, oprac. r/
Zobacz pełną wersję podhale24.pl