02.05.2021, 12:07 | czytano: 2361

Polsko - słowackie Święto Konia (film)

zdj. Alicja Gąsior
W ostatnich latach Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu zrealizowało kilka filmów o ginących tradycyjnych rzemiosłach. Jeden z nich pokazuje, jak buduje się instrumenty pasterskie. Drugi dotyczy budowy dud podhalańskich. Tym razem powstał film mający za zadanie pokazać i przypomnieć ginący zawód jaki wiąże się z podkuwaniem koni.
Całkiem niedawno, kilkadziesiąt lat temu, koń był nieodłączną częścią naszego krajobrazu i był traktowany jako żywiciel rodziny. Cytując dr Macieja Baraniaka "Kubowego", podhalańskiego znawcę i hodowcę koni - „Konie to niezwykłe stworzenia, nierozwikłana zagadka w czasach, w których wyjaśniono już tak wiele tajemnic” (Pat Parelli). Są ucieleśnieniem dostojeństwa, piękna, duchowości, i choć od tysięcy lat ulegają wpływom człowieka, udało im się zachować wewnętrzną dzikość, niestłumioną przez proces udomowienia. Spośród wszystkich zwierząt na Ziemi konie wywarły największy, wręcz nieoceniony wpływ na historię i rozwój cywilizacji. Zajmowały ważne miejsce na wszystkich szczeblach społeczeństwa: pracowały z chłopami w polu, a jednocześnie gościły na dworach królewskich, były elementem dyplomacji i bronią w działaniach wojennych. Ich wkład w kulturę oraz kluczowa rola w wojskowości, transporcie i rolnictwie utrzymały się aż do XX w. Obecnie konie ustąpiły miejsca innym siłom napędzającym rozwój naszego społeczeństwa, ale w dalszym ciągu rozbudzają nasze marzenia i emocje poprzez partnerstwo w sporcie i rekreacji.
Film powstał w gospodarstwie dr Macieja Baraniaka w Waksmundzie. Podkuwaczami prezentującymi swoje umiejętności są: Michał Antolec z Ostrowska oraz Maciej Baraniak "Woker" z Waksmundu. Są oni jednymi z nielicznych przedstawicieli tego zawodu na terenie Podhala.


Film jest jednym z elementów mikroprojektu pt.: Polsko - słowackie święto konia dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Tatry w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.
Zapraszam do oglądnięcia materiału filmowego i życzę Państwu miłych wrażeń.

Tadeusz Watycha, dyrektor Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu
Może Cię zainteresować
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl