06.06.2021, 17:16 | czytano: 1818

Kulinarny bój

arch. Podhale24
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa organizuje konkurs pt. "Bitwa Regionów", skierowany do Kół Gospodyń Wiejskich oraz stowarzyszeń, których statutowym celem jest promowanie regionalnych potraw, a także bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych.
Praca konkursowa musi zawierać przygotowanie opisu receptury i przepisu wykonania tradycyjnej potrawy regionalnej charakterystycznej dla regionu działania KGW (z wyłączeniem deserów), przygotowanie potrawy i wykonanie jej prezentacji w formie filmu wideo.
Każde KGW może zgłosić do udziału w konkursie jedną potrawę.Formularz zgłoszeniowy i pracę konkursową należy przesłać drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej do właściwego ze względu na teren działania KGW Oddziału Terenowego KOWR. Wykaz OT KOWR jest opublikowany na stronie www.bitwaregionow.pl.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
etap I - zgłoszenie udziału do 30 czerwca, ocena prac konkursowych na poziomie województwa i wyłonienie laureatów I etapu;
etap II - finał konkursu, do którego zostaną zakwalifikowane prace konkursowe najwyżej ocenione w etapie I przez każdą z 16 komisji konkursowych.

Miejsce, termin i forma organizacji II etapu zostaną dostosowane do obowiązujących obostrzeń KGW, których prace konkursowe zostaną zakwalifikowane do II etapu, zostaną poinformowane o dokładnej dacie, miejscu i ostatecznej formie organizacji II etapu do 30 lipca - telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

s/
Może Cię zainteresować
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl