20.06.2021, 18:14 | czytano: 1039

Krzyż Wolności i Solidarności za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski

IPN
W poniedziałek 21 czerwca, w Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej "Przystanek Historia" w Krakowie, odbędzie się uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności. Wśród uhonorowanych jest Elżbieta Janina Krawczyk i Marian Józef Ryba.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał Krzyże Wolności i Solidarności działaczom opozycji antykomunistycznej z lat 1956-1989. W imieniu prezydenta aktu dekoracji dokona prezes IPN dr Jarosław Szarek. Uroczystość poprowadzi dyrektor krakowskiego Oddziału IPN dr hab. Filip Musiał.
Wśród osób odznaczonych jest Marian Józef Ryba ur. w 1951 roku w m. Krynica-Zdrój. W czasie obowiązywania stanu wojennego, w latach 1981-83 zaangażowany w ukrywanie swego ojca, Władysława Ryby, przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Spółdzielni Pracy Przemysłu Spożywczego „Postęp” w Krynicy – Zdroju oraz członka Zarządu Regionu Małopolska. Czynny przy organizacji pomocy dla osób represjonowanych oraz ich rodzin, w tym pobytów w Krynicy-Zdroju osób zwolnionych z aresztów i zakładów karnych. Kolporter prasy podziemnej. Zaangażowany w organizację odprawiania mszy świętych w intencji ojczyzny oraz spotkań z działaczami opozycyjnymi. Brał udział w odtworzeniu jawnych struktur „Solidarności” w Krynicy i Muszynie, uczestnik kampanii przed wyborami czerwcowymi w 1989 r.

s. Elżbieta Janina Krawczyk - ur. w 1954 roku w Zakopanem. Podczas studiów na Akademii Medycznej w Krakowie począwszy od 1977 r. współpracowniczka Komitetu Obrony Robotników, a następnie związana z krakowskim Studenckim Komitetem Solidarności (od 1978 r. rzecznik). Zaangażowana w kolportaż wydawnictw drugoobiegowych. Organizatorka spotkań samokształceniowych w ramach Towarzystwa Kursów Naukowych. Związana z dominikańskim duszpasterstwem akademickim „Beczka”. Od 1979 r. lekarz w szpitalach w Rabce – Zdroju. Jesienią 1980 r. członek Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rabce – Zdroju, następnie wiceprzewodnicząca Komisji Zakładowej. Członek Komisji Miejskiej „Solidarności” w Rabce – Zdroju, członek Zarządu Regionu Małopolska. Delegatka na I Krajowy Zjazdu „Solidarności” w Gdańsku. Po wprowadzeniu stanu wojennego w dniu 13 grudnia 1981 r. internowana. Osadzona w Ośrodkach Odosobnienia w Gołdapi. Zwolniona 12 marca 1982 r. Po uwolnieniu zaangażowana w organizację pomocy dla osób represjonowanych. Uczestniczka duszpasterstwa ludzi pracy, kolporterka wydawnictw niezależnych. Od 1986 r. w Zgromadzeniu Małych Sióstr Jezusa.

Biogramy oprac. na podstawie materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej.

Krzyże Wolności i Solidarności są nadawane za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w PRL. Odznaczenie nawiązuje do Krzyża Niepodległości.

s/
Może Cię zainteresować
zobacz także
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl