01.10.2021, 10:57 | czytano: 1117

Górzysty charakter Podhala sprzyja wypadkom rolniczym. Jak ich unikać?

Fot. Robert Miśkowiec
Okres letnio-jesienny jest czasem intensywnych prac polowych, związane to jest ze żniwami oraz z przygotowaniem pola do okresu zimowego. Prace te wykonywane są przy wykorzystaniu ciągników, maszyn i innych urządzeń rolniczych.
- W trakcie prowadzonych postępowań powypadkowych, około 30% wszystkich zdarzeń to wypadki powstałe w trakcie pracy przy użyciu ciągników, maszyn rolniczych i elektronarzędzi ręcznych – podkreśla Renata Żytko, pracownik Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Placówce Terenowej Zakopane. - Ze względu na górzysty charakter terenu, często do wypadków dochodzi na polach o dużym nachyleniu. Przyczyną wypadków najczęściej jest brak kabin w ciągnikach, niewłaściwy sposób zabezpieczenia przewożonego ładunku, nieprawidłowy sposób wchodzenia i schodzenia z ciągnika, wykonywanie pracy w niepełnej obsadzie.
Ponadto w gospodarstwie używa się elektronarzędzi ręcznych, które przy nieodpowiednim zastosowaniu stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia. W tym przypadku głównymi przyczynami wypadków jest niewyłączenie urządzeń w trakcie postoju, brak osłon i zabezpieczeń piły i części tnących, wadliwe zamocowanie obrabianego materiału.

Aby uniknąć nieszczęśliwych wypadków należy:

- przed każdym sezonem dobrze sprawdzić stan techniczny pojazdów i maszyn rolniczych,
- stosować osłony na piły i inne elementy ruchome,
- właściwie zabezpieczyć transportowany materiał przed osunięciem lub przechyłem (wysokie burty, nadstawki lub plandeki),
- prawidłowo schodzić z maszyn i urządzeń tj. przodem do kabiny,
- zabezpieczyć pozostawione maszyny przed samoczynnym zjechaniem z pochyłości,
- dostosować odzież roboczą oraz sprzęt ochronny do rodzaju wykonywanej pracy,
- pracować pilarką z naostrzonym łańcuchem,
- stosować się do instrukcji obsługi maszyn i urządzeń,
- zwracać uwagę na symbole ostrzegawcze umieszczone na maszynach.

Poprzez działania prewencyjne prowadzone przez KRUS tj. szkolenia dla rolników, młodzieży i dzieci, konkursy na temat BHP w gospodarstwie, stoiska informacyjne w trakcie imprez masowych, rolnicy mają coraz większą wiedzę na temat niebezpieczeństw jakie mogą występować w prowadzonym gospodarstwie i w jego obrębie.

W roku 2017 do placówki Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Zakopanem zgłoszono 24 wypadki, a w roku 2020 już o 7 mniej.

Renata Żytko, oprac. r/

Zobacz pełną wersję podhale24.pl