21.11.2021, 20:34 | czytano: 4431

PPUZ nawiązuje kolejne porozumienia o współpracy

zdj. Michał Adamowski
W poniedziałek 22 listopada zaplanowano podpisanie porozumienia o współpracy 'Podhalanki" z Urzędem Gminy Biały Dunajec oraz Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Skarbiec TFI S.A.
Po południu w siedzibie Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu odbędzie się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy z Urzędem Gminy Biały Dunajec. W spotkaniu wezmą udział – z ramienia PPUZ w Nowym Targu – JM Rektor Robert Wojciech Włodarczyk, prof. uczelni, zaś Urzędu Gminy Biały Dunajec – wójt Andrzej Jacek Nowak. W uroczystym zebraniu będzie uczestniczyła również mgr inż. arch. Agata Bentkowska, dyrektor Instytutu Technicznego.
"Mając na celu zrównoważony rozwój obszaru podhalańskiego i wyzwania stojące przed środowiskiem naturalnym, gospodarką i społeczeństwem XXI wieku, strony porozumienia zadeklarują wolę poszerzonej współpracy regionalnej oraz integracji środowiska naukowo-badawczego i dydaktycznego Uczelni z otoczeniem samorządowym, a także promocję i wsparcie procesów rozwojowych w wymiarze regionalnym i krajowym" - wyjaśnia uczelnia.

Obie strony "wyrażą wolę współpracy w zakresie wspierania i rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności: inicjowania prac badawczo-rozwojowych, opracowywania projektów koncepcyjnych, współpracy przy realizacji wydawnictw, wspólnej organizacji konferencji, seminariów oraz warsztatów, szkoleń i spotkań informacyjnych, zamieszczaniu na stronach internetowych informacji o wzajemnej współpracy, wspólnych działaniach i podejmowanych inicjatywach, inicjowania działań w zakresie doskonalenia i podnoszenia jakości kształcenia oraz organizowania staży i praktyk dla studentów PPUZ w Nowym Targu w jednostkach podległych Urzędowi Gminy w Białym Dunajcu, a także samym Urzędzie".

Osobami odpowiedzialnymi za realizowanie zapisów porozumienia są - z ramienia Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu - prorektor ds. współpracy i projektów, dr Bianka Godlewska-Dzioboń oraz z ramienia Urzędu Gminy Biały Dunajec – wójt Gminy Biały Dunajec, Andrzej Jacek Nowak.

Tego samego dnia podpisane zostanie też porozumienie o współpracy z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Skarbiec TFI S.A.
Sygnatariuszami dokumentu będą JM Rektor dr hab. Robert Wojciech Włodarczyk, prof. uczelni oraz Anna Milewska, Prezes Zarządu i Krzysztof Czerkas, członek Zarządu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Skarbiec TFI S.A., których będzie reprezentował podczas spotkania Maciej Jankowski, Dyrektor Zespołu Klientów Prestiżowych.

Paść ma deklaracja o współpracy w zakresie prowadzania zajęć o charakterze praktycznym u pracodawcy dla studentów kierunków: finanse i rachunkowość (studia I stopnia) oraz rachunkowość i analityka ekonomiczna (studia II stopnia). Uczelnia zobowiąże się do nadzorowania prawidłowego przebiegu praktyk i staży dla studentów oraz procesu dydaktyczno-wychowawczego. Z kolei Skarbiec TFI S. A. zostanie zobligowany m.in. do umożliwienia realizacji praktyk lub staży dla ustalonej liczby studentów w określonych wcześniej terminach.

opr. s/
Może Cię zainteresować
zobacz także
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl