17.12.2021, 19:40 | czytano: 1759

W sobotę otwarte zostanie Rondo Armii Krajowej

zdj. UM Zakopane
ZAKOPANE. W sobotę 18 grudnia dobiegnie końca etap przebudowy ronda Armii Krajowej. Zakończenie tych prac pozwoli nie tylko na przywrócenie ruchu kołowego, ale przede wszystkim na udrożnienie tej części miasta. Przebudowa, choć uciążliwa, była konieczna.
Stare rondo nie spełniało swoich funkcji i niejednokrotnie stwarzało zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego doprowadzając do zdarzeń drogowych zagrażających życiu i zdrowiu. Nowo wybudowane rondo, które jest jednym z największych w Zakopanem, zostało zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, regulującymi jego parametry i wymiary. Takie rozwiązanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez specjalistów z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz Policję.
Nowy układ komunikacyjny zapewni odpowiednie wytracenie prędkości przez pojazdy. Ponadto nowy kształt ronda w jednoznaczny sposób będzie wskazywał kierującym, jaka organizacja ruchu na nim obowiązuje, co było wielkim problemem w przypadku starego ronda.


Zrealizowane dotychczas prace budowlane dotyczyły wykonania: przekładek i zabezpieczenia infrastruktury podziemnej, żwirowych oraz bitumicznych warstw podbudowy. Wiosną 2022 roku, w kolejnym etapie prac, wykonane zostaną warstwy wykończeniowe i ścieralne oraz urządzona zostanie zieleń w obrębie ronda.

Przebudowa ronda jest jednym z elementów największej zakopiańskiej inwestycji, polegającej na budowie nowoczesnego Centrum Komunikacyjnego. Obejmuje ona także trzykondygnacyjny parking samochodowy Park&Ride, otoczenie dworca, bramę wejściową oraz przebudowę ul. Smrekowej i górnej części ul. Szymony. Wartość przedsięwzięcia to około 41 mln zł. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

UM Zakopane, s/
Może Cię zainteresować
zobacz także
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl