27.03.2022, 12:12 | czytano: 1826

Spotkanie informacyjno-promocyjne na temat programu "Czyste Powietrze"

zdj. Michał Adamowski
NOWY TARG. W środę 30 marca w Urzędzie Miasta odbędzie się spotkanie na temat programu priorytetowego "Czyste Powietrze". Początek o godz 15.
“Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Jego podstawą jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów.
Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania. Obejmuje uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł oraz do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 1 564 zł – w gospodarstwie wieloosobowym lub 2 189 zł – w gospodarstwie jednoosobowym.

Najwyższy poziom dofinansowania dotyczy osób, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 900 zł – w gospodarstwie wieloosobowym i 1 200 zł – w gospodarstwie jednoosobowym

Forma dofinansowania to dotacja za pośrednictwem WFOŚiGW, gminy lub przez portal gov.pl z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu “Czyste Powietrze”

Realizacja programu przewidziana jest na lata 2018-2029 . Podpisywanie umów potrwa do końca 2027 r.
"Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, a wnioski oceniane są na bieżąco. Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny programu "Czyste Powietrze" znajduje się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Nowy Targ ul. Krzywa 1, pok. 210 (II piętro), tel. 18 26 11 286. Konsultantem ds. programu "Czyste Powietrze" w Gminie Miasto Nowy Targ jest inspektor Wojciech Lorek, który udziela szczegółowych informacji w godzinach od 7.00 -15.00" - informuje nowotarski magistrat.

s/
Może Cię zainteresować
zobacz także
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl