18.04.2022, 14:03 | czytano: 1607

Nojpiyknkiyjsy Gminny Moj

Wójt Gminy Lipnica Wielka Mateusz Lichosyt, Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej oraz Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej zapraszają męską młodzież lipnicką do wzięcia udziału w XVI Konkurs na „Nojpiyknkiyjsy Gminny Moj”.
REGULAMIN
1. Konkurs ma na celu podtrzymanie tradycji stawiania Moji

2. Zasady konkursu:

– do konkursu przystępuje młodzież męska – kawalerowie z terenu Gminy Lipnica Wielka.

– stawianie Moja odbywa się w nocy z dnia 30 kwietnia 2022 r. na 1 maja 2022 r. w Lipnicy Wielkiej i Kiczorach
3. Warunki uczestnictwa:

– warunkiem przystąpienia do Konkursu jest dostarczenie do biura Gminnego Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej lub sołtysa danego sołectwa wypełnionego i podpisanego przez osobę pełnoletnią formularza zgłoszenia do dnia 29 kwietnia 2022 r.

zgloszenie2022Pobierz
4. Komisja oceniająca zostanie ustalona przez przedstawicieli Organizatorów.

5.”Moje” oceniane będą w dniu 1 maja 2022 r.

6. Moje mogą być stawiane indywidualnie: chłopak dla dziewczyny lub grupowo- grupa chłopców dla grupy dziewcząt lub też dla społeczności lokalnych (np. osób poważanych jako dowód czci lub sympatii).

7. Kryteria oceny:

– tradycyjny wygląd i tradycyjny sposób umocowania „Moja”

– żerdź w całości (starannie okorowana, sztukowanie obniża punktację)

– wygląd i dekoracja drzewka (estetyczny wygląd „mojki”)
– treść i estetyka dedykacji oraz orawski zapis gwarowy tabliczki (związana z tematem, sympatyczna treść, najlepiej wierszem, bez pisania treści wulgarnych i związanych z piciem alkoholu)

– estetyka placu na którym stawiany jest Moj

8. WYSOKOŚĆ MOJA NIE JEST OCENIANA!!! Prosi się o zachowanie rozsądku w wysokości Moja i przygotowanie zgrabnych, niewysokich żerdzi. Nie grubość i wysokość drzewa stanowi o gracji moja, ale smukłość oraz wierzchołek i jego dekoracja oraz elegancka tabliczka z piękną dedykacją!!! Przy stawianiu grubych, wysokich moji narażamy siebie, najbliższe otoczenie i innych, a nie pomaga to wcale punktacji. Prosi się również o nie wykradanie żerdzi. W przypadku udokumentowania takiej kradzieży komisja ma prawo do dyskwalifikacji. Zdyskwalifikowane mogą być również moje zawierające na tabliczce z dedykacją treści wulgarne.

9. Konkurs ma charakter regionalny.

10. Przebieg imprezy koordynowany będzie przez Organizatorów.

11. Z uwagi na ostatnie incydenty podcinania moji niezgodnie z tradycją przypominamy że:

– nie wolno moja odbierać siłą,

– wolno go zabrać (ukraść) tylko wtedy, gdy nie jest pilnowany, i tylko w nocy z 30 kwietnia na 1 maja – kiedy świta, podcinanie już nie powinno mieć miejsca,

– moja nie wolno kraść po 1 maja

12. Uczestnicy konkursu odpowiadają za bezpieczeństwo w czasie „stawiania moja”, które jest prywatną inicjatywą. Grupę musi zgłosić osoba pełnoletnia!!!

Źródło: UG w Lipnicy Wielkiej, oprac. r/
Może Cię zainteresować
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl