24.04.2022, 14:36 | czytano: 1330

"Krakowiacy, Lachy i Górale. Opowieść o strojach wsi małopolskiej"

zdj. UMWM
W dworze z Drogini na terenie skansenu w Wygiełzowie odbyło się spotkanie poświęcone unikalnemu wydawnictwu - "Krakowiacy, Lachy, Górale – stroje wsi małopolskiej". Promowany był tom I - Krakowiacy Zachodni. Kolejne tomy poświęcone są Góralom Babiogórskim, Orawskim, Podhalańskim, Ochotnickim, Spiskim i Pienińskim.
Wydawnictwo ukazuj urodę, bogactwo i różnorodność tradycyjnych, świątecznych strojów oraz codziennych ubiorów chłopskich noszonych niegdyś w małopolskich wsiach od Krakowa po Zakopane, od Zawoi po Gorlice.
Podczas spotkania, którego organizatorami byli Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec oraz Małopolskie Centrum Kultury Sokół, zaprezentowano to oryginalne wydawnicze przedsięwzięcie oraz tom I - „Krakowiacy Zachodni”. Artystyczne popołudnie uświetniły też występy grup śpiewaczych Bolęcanie, Zdrojanki, Kopiéniocki oraz Kapela Kopiénioki z Igołomi.

Składający się z 10 tomów album „Krakowiacy, Lachy, Górale - stroje wsi małopolskiej” jest efektem realizowanego przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu projektu badawczo-dokumentacyjnego pod nazwą Małopolska Źródłem Tradycji, finansowanego z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.

"Strój od zawsze pełnił w tradycyjnej społeczności wiejskiej niezwykle ważną rolę. Demonstrował przynależność do stanu chłopskiego i do swojej lokalnej grupy. Po ubiorze rozpoznawano zamożność, pozycję społeczną oraz stan cywilny. Świąteczny, paradny - noszony podczas ważnych wydarzeń i uroczystości - spełniał rozliczne funkcje obrzędowe. Strój bujnie się rozwijał i ewoluował na przestrzeni lat. Najstarsze ubiory miały proste, archaiczne kroje, naturalne kolory oraz skromne, choć wysmakowane, zdobnictwo. Z czasem wprowadzano coraz więcej przemysłowych barwnych, wzorzystych tkanin oraz bogatszą ornamentykę - opisują animatorzy kultury z Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.

Jak zaznaczają wydawcy - na terenie dzisiejszego województwa małopolskiego istniało dawniej bez mała trzydzieści odmian wiejskiego stroju odświętnego w obrębie kilkunastu zamieszkałych tu grup etnograficznych. Na północy byli to Krakowiacy z licznymi subregionami w części zachodniej i wschodniej; w centrum na terenach podgórskich – Lachy i Pogórzanie o mieszanej, krakowsko-góralskiej kulturze; wreszcie – cały szereg grup górali karpackich, żyjących u podnóży Beskidów i Tatr, po Beskid Niski na wschodzie, zasiedlony niegdyś przez Łemków.

Tom VI: Górale Babiogórscy, Górale Orawscy


Wydawca: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu
Redaktor serii: Maria Brylak-Załuska
Autor: Karolina i Marcin Kowalczykowie, Jadwiga Pilch
Liczba stron: 168
Nakład: 1500 egz.

Tom VII: Górale Podhalańscy, Górale Ochotniccy

Wydawca: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu
Redaktor serii: Maria Brylak-Załuska
Autorzy: dr hab. Stanisława Trebunia-Staszel, Katarzyna Fiedler
Liczba stron: 256
Nakład: 1500 egz.

Tom VIII: Górale Spiscy, Górale Szczawniccy i Pienińscy


Wydawca: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu
Redaktor serii: Maria Brylak-Załuska
Autor: Justyna Masłowiec, Barbara Alina Węglarz
Liczba stron: 232
Nakład: 1500 egz.

Więcej informacji o wydawnictwie „Krakowiacy, Lachy i Górale - stroje wsi małopolskiej” można znaleźć na stronie internetowej Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.

opr.s/ zdjęcia w tekście pochodzą z publikacji
Może Cię zainteresować
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl