24.08.2022, 13:46 | czytano: 3159

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu prowadzi nabór

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu prowadzi nabór do Programu „Opieka wytchnieniowa”, realizowanego w formie pobytu całodobowego przez okres 14 dni w placówce.
Program „Opieka wytchnieniowa” – pobyt całodobowy jest adresowany do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Głównym celem jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
Informacje dotyczące udziału w Programie można uzyskać pod numerem telefonu: 18 26 11 700. Udział w programie jest bezpłatny.

Źródło: OPS Nowy Targ, r/
Może Cię zainteresować
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl