29.08.2022, 12:43 | czytano: 472

Pierwsza po wakacjach sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju

Na 5 września na godz. 10.00 przewodniczący Piotr Żółtek zwołał obrady LIV sesji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju.
Porządek obrad:
Otwarcie LIV sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
Sprawozdanie Burmistrza Rabki – Zdroju z działalności międzysesyjnej.
Podjęcie uchwały na wniosek Burmistrza Rabki – Zdroju:
1) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy „A” ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Rabka-Zdrój (63),

2) w sprawie: wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Gminy Rabka-Zdrój w ogólnopolskim programie turystycznym – „Magnes turysty – tu byłem…” (64)

3) w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Rabka-Zdrój a Gminą Lubień w sprawie przejęcia przez Gminę Rabka-Zdrój od Gminy Lubień zadania w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu zamieszkującemu na terenie Gminy Lubień bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu na trasie Skomielna Biała – Nowy Targ (65),

4) w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXV/259/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rabka-Zdrój (66),

5) w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2022 rok (67),
6) w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rabka-Zdrój (68).

Poinformowanie o pismach skierowanych do Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju.
Interpelacje i zapytania radnych.
Zamknięcie sesji.

Oprac. mr/
Może Cię zainteresować
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl