13.10.2022, 08:40 | czytano: 1148

Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w Białym Dunajcu oraz w Bukowinie Tatrzańskiej

Starostwo Powiatowe w Zakopanem podpisało umowę na aktualizację ewidencji gruntów i budynków dla fragmentów obrębów Biały Dunajec i Bukowina Tatrzańska.
Aktualizacja ma na celu poprawę jakości danych ewidencyjnych oraz doprowadzenie do zgodności zapisów w rejestrach ze stanem faktycznym i prawnym.
Projekt ten jest kontynuacją działań dotyczących ewidencji gruntów i budynków, rozpoczętych w tych miejscowościach w roku 2021. Wykonawca zadania – firma RGPROJEKT z Krakowa wykona pomiary budynków nieujawnionych dotychczas na mapach ewidencyjnych, a także przeprowadzi ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, po wcześniejszym powiadomieniu właścicieli nieruchomości.

Obszar objęty pomiarem w Białym Dunajcu dotyczy terenów zabudowanych wzdłuż ulic Generała Galicy, Wincentego Witosa, Miłośników Podhala, Tadeusza Kościuszki. W Bukowinie Tatrzańskiej teren pomiaru obejmuje fragment ul. Tadeusza Kościuszki – od Domu Ludowego w kierunku szkoły. Właściciele działek proszeni są o udzielanie wszelkich informacji dotyczących ich nieruchomości, a także o pozwolenie na wykonanie niezbędnych pomiarów geodezyjnych. Geodeci wykonujący pomiary będą posiadali specjalne identyfikatory potwierdzone przez starostę tatrzańskiego Piotra Bąka.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Zakopanem, oprac. r/
Może Cię zainteresować
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl