10.11.2022, 15:06 | czytano: 1791

Właściciele dworu wyróżnieni

Fot. UMWM
Poznaliśmy zwycięzców Nagrody im. Mariana Korneckiego, przyznawanej dla zasłużonych opiekunów, miłośników i promotorów zabytkowej architektury drewnianej w naszym regionie. Wśród tegorocznych laureatów znaleźli się gospodarze zabytkowego Dworu w Sieniawie.
Krystyna i Marek Wójtowiczowie od 2016 r. z wielką pieczołowitością rozpoczęli starania, aby przywrócić dawną świetność obiektu będącego pamiątką po pierwszym dziedzicu wioski, Kasprze Sierakowskim z Bogusławic. Dwór jest jednym z nielicznych zabytkowych obiektów z XVII w znajdujących się na Podhalu. Stanowi część zespołu parkowo-dworskiego znajdującego się w pobliżu zabytkowego kościoła pw. św. Antoniego z Padwy, wybudowanego w 1740 r. jako kaplica dworu. Budynek przez długie dziesięciolecia podlegał niszczeniu. Właściciele przywracając zabytek do stanu świetności, przystosowują go do celów kulturalnych i turystycznych. Aktualnie wydarzenia odbywają się wokół dworu i w otaczającym go parku. Organizowane są koncerty, wystawy, przedsięwzięcia kultywujące wiedzę o lokalnym dziedzictwie, tradycjach staropolskich, imprezy patriotyczne i religijne. Zorganizowano już tutaj dni otwarte w ramach Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego, wystawę „Szlakami Naszego Dziedzictwa”, „Życie religijne w Sieniawie”, włączono obiekt w obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków. Właściciele podjęli również starania o wpis obiektu na Małopolski Szlak Architektury Drewnianej.
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, oprac. r/
Może Cię zainteresować
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl