27.11.2022, 15:02 | czytano: 1793

Honorowi dawcy krwi uhonorowani (zdjęcia)

zdj. Klub HDK PCK Kropla
W dniach 22-26 listopada obchodzone były Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Jest to święto wszystkich polskich Honorowych Dawców Krwi, którzy bezinteresownie przekazują cząstkę siebie osobom potrzebującym. Krew jest darem bezcennym, najlepszym jaki może podarować człowiek drugiemu człowiekowi.
Dzięki znakomitej współpracy z Podhalańskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu po raz kolejny Klub Honorowych Dawców Krwi "KROPLA" zorganizował spotkanie podsumowujące działalność krwiodawców z Podhala. W spotkaniu wzięli udział krwiodawcy, pracownice Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Oddział Terenowy Nowy Targ, a także osoby od lat wspierajcie rozwój honorowego krwiodawstwa. Spotkanie przy kawie było okazją złożenia podziękowań, a także wręczenia odznaczeń.
Odznaką „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” za oddanie co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników, zostali wyróżnieni: Jan Sydoriak, Jan Stanek, Andrzej Skrzypczak, Marek Jarząbek, Tomasz Bogaczyk

"Odznaką Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża IV stopnia" za szczególne zaangażowanie w realizacji humanitarnych celów Czerwonego Krzyża i współdziałanie z Polskim Czerwonym Krzyżem zostali wyróżnieni: Elżbieta Buławska, Anna Żadło, Piotr Steskal, oraz Krzysztof Winnik.

"Medalem Pamiątkowym XX Rocznicy Ustanowienia Św. Maksymiliana Marii Kolbego Patronem Honorowych Dawców Krwi w Polsce" zostali wyróżnieni: Helena Dąbrowska, Leszek Szwarkowski, Piotr Chachlowski, Edward Pazdur, Agnieszka Wojas

Za zaangażowanie w krzewienie idei czerwonokrzyskiej "Medalem Pamięci Polskiego Czynu Zbrojnego - 100-lecia Bitwy Warszawskiej 1920 roku - Cudu nad Wisłą" zostali wyróżnieni: Tomasz Mazur, Andrzej Skuta,
Z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK wszystkim Honorowym Dawcom Krwi, wolontariuszom i sympatykom ruchu HDK PCK składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, satysfakcji z ratowania zdrowia i życia innych ludzi, szczęścia oraz sukcesów zawodowych. Dziękujemy za cząstkę siebie, jaką bezinteresownie oddajecie potrzebującym, chorym w szpitalach oraz za pomoc i pracę jaką wykonujecie promując ideę honorowego krwiodawstwa. Dziękujemy również pracownikom publicznej służby krwi przekazując podziękowania za dobrą współpracę.

Osobne podziękowania składamy dla osób otwartych na potrzeby innych, którzy od wielu lat wspierają rozwój honorowego krwiodawstwa wśród mieszkańców, w szczególności młodzieży szkół średnich powiatu nowotarskiego.

Członkowie Klubu HDK PCK Kropla
Może Cię zainteresować
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl