02.03.2023, 08:14 | czytano: 1884

Ważne informacje dla przyjmujących uchodźców z Ukrainy w Małopolsce. Po 120 dniach wchodzi częściowa odpłatność

Łukasz Kmita. Fot. MUW
- W Małopolsce nie będzie takiej sytuacji, że jakiś uchodźca zostanie bez pomocy. Ponadto samorządy otrzymują maksymalne wsparcie merytoryczne na etapie wdrażania nowelizacji specustawy. Małopolska była, jest i będzie z Ukrainą. Sztafeta pomocy trwa nieustająco – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.
Na briefingu prasowym wojewoda Kmita podsumował wsparcie udzielane w Małopolsce uchodźcom wojennym z Ukrainy oraz bieżące wyzwania w tym zakresie. Przedstawił także zmiany wynikające z nowelizacji specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- Uchodźcy przebywający w ośrodkach zakwaterowania systemowego do 120 dni od dnia pierwszego wjazdu na terytorium Polski mają zagwarantowaną możliwość korzystania z tej formy pomocy nieodpłatnie. Zakwaterowanie obejmuje również nieodpłatne wyżywienie. To swego rodzaju okres ochronny, w czasie którego mogą szukać na własną rękę pracy, mieszkania, uczyć się języka. To czas na zaaklimatyzowanie się, na nowy start – tłumaczy wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Częściowe współponoszenie kosztów zakwaterowania i wyżywienia

Po okresie 120 dni od pierwszego wjazdu do Polski od 1 marca 2023 r. wprowadzona jest częściowa odpłatność za możliwość korzystania z systemowego zakwaterowania i wyżywienia. Uchodźca zobowiązany jest pokryć 50% kosztów pomocy, nie więcej jednak niż 40 zł za dzień. Po okresie 180 dni (od 1 maja 2023 r.) będzie to 75%, ale nie więcej niż 60 zł za dzień.
 
- Nie zmienia się zatem to, że uchodźcom zapewnione jest bezpieczne schronienie i wyżywienie w ramach systemowej pomocy państwa. Po upływie 120 dni wprowadzona jest jedynie częściowa odpłatność – dodaje wojewoda Kmita.

W ramach nowych rozwiązań wprowadzono także zapis dotyczący uzależnienia możliwości korzystania ze zbiorowego zakwaterowania – w okresie dłuższym niż 120 dni od przybycia do Polski – od posiadania numeru PESEL.

Zwolnienie z odpłatności

Te osoby, które nie miały szansy się usamodzielnić ze względu na wiek, sytuację rodzinną, niepełnosprawność itp. – będą zwolnione z ponoszenia kosztów częściowej odpłatności.

- W kosztach związanych z zamieszkaniem i wyżywieniem nie będą partycypować m.in. osoby niepełnosprawne, osoby w wieku emerytalnym, kobiety w ciąży, a także opiekujące się dziećmi do pierwszego roku życia czy sprawujące opiekę nad minimum trójką dzieci. W szczególnych przypadkach będzie możliwe wyłączenie z ponoszenia kosztów ze względu na trudną sytuację życiową – mówi wojewoda Łukasz Kmita.

Zakwaterowanie systemowe w Małopolsce – aktualne dane

- W Małopolsce, dzięki dobrej współpracy z samorządami oraz uczelniami, utworzyliśmy bardzo rozbudowaną i równomiernie rozłożoną w całym województwie bazę miejsc w ramach zakwaterowania systemowego. Baza ta obejmowała ok. 1,1 tys. obiektów (we wszystkich powiatach). Były i są w niej głównie obiekty turystyczne (hotele, pensjonaty itp.), ale także akademiki, jak również obiekty specjalnie przygotowywane i przekształcane po to, aby mogli w nich znaleźć schronienie uchodźcy (np. remizy OSP). W szczytowym momencie liczba miejsc w tej bazie przekraczała znacznie nawet 31 tys., a miejsc zajętych przez uchodźców było prawie 24 tys. Obecnie baza ta obejmuje 25,5 tys. miejsc w 944 obiektach. Liczba osób korzystających z tej formy pomocy wynosi obecnie ok. 16 tys. Najwięcej osób w ramach tejże bazy znalazło schronienie w powiecie nowotarskim (ponad 2,3 tys.), nowosądeckim (ok. 1,9 tys.), Krakowie (ok. 1,6 tys.), co pokazuje, że ośrodki zakwaterowania zbiorowego są rozmieszczone równomiernie w województwie. W akademikach przebywa obecnie ponad 800 uchodźców – wylicza wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Ile osób będzie korzystało ze zwolnień z odpłatności za zakwaterowanie i wyżywienie

W przypadku  obywateli Ukrainy zakwaterowanych w akademikach uczelni wyższych, w związku z zawartymi umowami pomiędzy Wojewodą a uczelniami, do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dotychczas wpłynęły 353 wnioski obywateli Ukrainy o nieodpłatny pobyt, z czego 26 zostało wycofanych, 3 zaopiniowane negatywnie, 324 pozytywnie, pozostałe czekają na uzupełnienie.

Wszystkie wnioski przy współudziale przedstawicieli uczelni zostały rozpatrzone do 28 lutego 2023 r.

Do 5 marca uczelnie zobowiązane są przekazać listy osób przebywających w domach studenckich wraz z informacją o zwolnieniach z opłat wynikających z ustawy oraz wysokości partycypacji w kosztach. Po tym terminie znane będą informacje o liczbie osób zwolnionych ustawowo z opłat oraz wysokości udziału w kosztach.
Natomiast jeśli chodzi o polecenia wydane przez Wojewodę powiatom, miastom na prawach powiatu, trzem gminom i samorządowi województwa oraz  zawarte z tymi jednostkami samorządowymi porozumienia w sprawie zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy – wnioski obywateli Ukrainy w sprawie zwolnienia z partycypacji w kosztach  w związku ze spełnieniem przesłanek ustawowych winny być przedkładane podmiotom, które świadczą usługi zakwaterowania.
 
Z kolei w stosunku do osób, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, uniemożliwiającej ich udział w kosztach pomocy,  zgodnie z ustawą, możliwość partycypacji w kosztach pomocy oceniają jednostki samorządu terytorialnego.
 
Pierwsze informacje o liczbie wniosków i decyzjach podjętych przez samorządy będą znane po 5 kwietnia 2023 r.  Zgodnie bowiem z przepisami ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy  w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,  podmioty realizujące usługi w zakresie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego dla obywateli Ukrainy, są obowiązane za każdy miesiąc kalendarzowy w terminie do 5 dnia miesiąca przekazywać (w tym przypadku) jednostce samorządu terytorialnego informacje m.in. o korzystaniu  ze zwolnień z partycypacji.

Czasem konieczne są też przeprowadzki

Wielokrotnie w ubiegłym roku zdarzały się sytuacje wiążące się z koniecznością zaproponowania uchodźcom zakwaterowania w miejscu innym niż to, w którym przebywali (czasem nawet od momentu przybycia do Polski).

- Liczyliśmy się z takimi sytuacjami i dlatego też na każdym etapie zachowywaliśmy w ramach bazy zakwaterowania systemowego rezerwę – zaznacza wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Zdarzało się, że np. hotel czy pensjonat decydował o rezygnacji z funkcjonowania w ramach tej bazy choćby ze względu na ruch turystyczny czy wcześniejsze zobowiązania. Bardzo dużym wyzwaniem było zapewnienie zakwaterowania uchodźcom korzystającym z mieszkań na krakowskich Klinach, udostępnionych przez Fundację Polskiego Funduszu Rozwoju, gdy wraz z końcem września upłynął termin umowy użyczenia. Także w przypadku akademików zdarzały się już sytuacje, które wymagały przeniesienia uchodźców do innych miejsc.

- Każdorazowo i co do zasady te nowe miejsca zakwaterowania systemowego w analogicznym stopniu spełniały standardy miejsc zakwaterowania systemowego. Każdorazowo też uchodźcom zapewniane było wyżywienie na dotychczasowych zasadach – podkreśla wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

- Jak w każdej tego typu sytuacji, w której zachodzi konieczność relokacji uchodźców, poleciłem zapewnić wszystkim potrzebującym uchodźcom odpowiednie warunki zakwaterowania w nowej lokalizacji, a także wyżywienia oraz komfort psychiczny związany z podjętą pracą, dostępem dzieci do żłobków, przedszkoli, szkół, opieki medycznej itd. – mówi wojewoda.

Ze względu na zmianę zapisów specustawy (wprowadzenie częściowej odpłatności za korzystanie z bazy zakwaterowania systemowego) część uchodźców podejmuje decyzję o opuszczeniu obiektów we własnym zakresie. Z pozostałymi rodzinami prowadzone są indywidualne rozmowy. Części osób nie zależy na lokalizacji miejsca zakwaterowania w Krakowie – w ich przypadku przedstawiamy miejsca w powiatach przylegających oraz na terenie całego województwa. Oferujemy przy tym pomoc logistyczną oraz wsparcie psychologiczne

- Wszyscy otrzymają niezbędną pomoc. We współpracy z uczelniami i władzami samorządowymi dokładamy wszelkich starań, aby spokojnie przeprowadzić uchodźców przez proces koniecznej w tym przypadku przeprowadzki. Każde nowe miejsce, które jest im proponowane, umożliwia bezpieczne zamieszkanie oraz zapewnienie dzieciom żłobka czy szkoły. Co do zasady proponujemy alternatywne lokalizacje na terenie Krakowa i powiatu krakowskiego – tak, aby przeprowadzka przebiegła w jak najszerszym stopniu sprawnie i płynnie. Dla przykładu, jedna z osób oczekuje na operację – będzie miała zapewnione miejsce w Krakowie i wszelkie wsparcie. Podobnie odnosimy się do takich okoliczności jak dziecko chodzące do szkoły i zdające maturę czy dzieci zapisane do przedszkola. Uwzględniając takie potrzeby – we współpracy z uczelniami i samorządem – zapewniamy relokacje do innych akademików lub do krakowskich hoteli, w których są dostępne miejsca. Pod tym kątem współpracujemy z miastem Kraków, aby jeden z krakowskich hoteli został wykorzystany właśnie jako nowe schronienie dla uchodźców, którzy muszą się wyprowadzić z akademików – tłumaczy wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Kwota, którą Urząd Wojewódzki przekazuje poszczególnym podmiotom udostępniającym miejsca w ramach bazy zakwaterowania systemowego, to od 1 marca 80 zł w hotelach, motelach, pensjonatach; 65 zł w obiektach będących w zasobie gminy/powiatu i 40 zł w obiektach takich jak należące do OSP, parafii.

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, r/
Może Cię zainteresować
komentarze
propaganda03.03.2023, 08:10
dej dej dej dej dej dej dej dej :D
gorol02.03.2023, 11:08
@Wnerwiony
PIS robi co może, żeby tak było. PiS jakby chciał przenieść ten konflikt na Polską Ziemie?! Smutna prawda, nasze zdanie się nie liczy.
gorol02.03.2023, 11:08
@Wnerwiony
PIS robi co może, żeby tak było. PiS jakby chciał przenieść ten konflikt na Polską Ziemie?! Smutna prawda, nasze zdanie się nie liczy.
Wnerwiony02.03.2023, 09:13
Efekt jest taki,żd Ukraińcy panosza się,jak w rajskich kurortach.Chidza bardzo dobrze ubrani,markowe drogie smartfony,luksusowe auta itd.Zyc nie umierać.Nawet do lekarza są przyjmowani po za kolejnoscią.Polakami nikt się nie interesuje.Robcie tak dalej,to niedługo Polak będzie pachołkiem u wszystko mogących Ukraińców
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl