25.07.2023, 09:51 | czytano: 3006

"Bitwa regionów" w Krościenku (zdjęcia)

W amfiteatrze „Pod wierzbą” odbył się konkurs kulinarny „Bitwa Regionów” połączona z Jarmarkiem Krościeńskim.
Na uczestników czekało wiele atrakcji, w tym również wybór Mistera Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Nowotarskiego, którym został uczestnik reprezentujący KGW z Frydmana. Każdy mógł spróbować potraw regionalnych przygotowanych przez KGW. Do konkursu zgłosiło się 19 KGW, z których każde przygotowało jedną potrawę konkursową. Jury w składzie: poseł Anna Paluch, zastępca dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT Kraków Iwona Ciećko, dyrektor Małopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Jerzy Radoń, wójt gminy Krościenko nad Dunajcem Jan Dyda, dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Krakowie
dr Justyna Kosecka-Cygan po degustacji 19 potraw jako zwycięzcę wybrało KGW w Szaflarach, II miejsce KGW w Zaskalu, III KGW w Łapszance. Nagroda specjalna za najlepszą tradycyjna potrawę regionalną ufundowana przez Annę Paluch trafiła na ręce KGW w Długopolu.
Oprócz KGW biorących udział w konkursie swoje stoiska mieli: Stowarzyszenie Kobiet Pienińskich, Koło Gospodyń Wiejskich „Zielony Las” z Grywałdu, Koło Gospodyń
Wiejskich z Krośnicy, Nadleśnictwo Krościenko n.D, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Dla uczestników na scenie wystąpiły zespoły regionalne „Małe Pieniny”, „Pienińskie Wyrchy” ze Związkiem
Podhalan Oddział Krościenko oraz zespół „Pieniny” który świętował jubileusz 70 – lecia powstania Zespołu. Na zakończenie wystąpił zespół „Folk Power”.

Centrum Kultury w Krościenku nad Dunajcem, r/
Może Cię zainteresować
komentarze
marian29.07.2023, 19:03
Dorwała się władza do koryta albo koryto przyszło do władzy.
sawuarek i wiwarek26.07.2023, 15:55
Sympatyczna imprezka ?wietnie popularyzuj?ca sztuk? kulinarn? pieni?skiego regionu. Dopisa?a r?wnie? pogoda dodatkowo wzmagaj?c jej sukces, o czym przekonuj? zdj?cia. Nie wiem tylko czy uczestnicy konkursu wiedz? ?e mog? zarejestrowa? przepisy na swoje potrawy w specjalnym urz?dzie celem uzyskania patentu na sw?j oryginalny produkt kulinarny; kryje si? co prawda za tak? procedur? pewien wym?g, czyli g?y, kt?ry zg?asza produkt, urz?d sprawdzi tylko czy dana receptura nie zagra?a zdrowiu ludno?ci, przydziela koncesj? i tyle ca?ej biurokracji. Je?eli wiedz?, wzgl?dnie ju? dawno to zrobili to oczywi?cie przepraszam za moje niniejsze besserwisserstwo.
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl