12.10.2010, 09:49 | czytano: 1047

„Odblaskowa Szkoła” w Odrowążu (zdjęcia)

Zdj. Archiwum szkoły
W ramach projektu „Odblaskowa szkoła” uczniowie Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Odrowążu zostali wyposażeni w elementy odblaskowe zwiększające ich bezpieczeństwo na drodze.
W trakcie trwania akcji realizowane były konkursy wiedzy na temat bezpiecznego poruszania się po drogach oraz konkurs plastyczny, były zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, ćwiczenia praktyczne na pobliskim przejściu dla pieszych, prelekcje z udziałem policjantów z posterunku policji z Czarnego Dunajca. Samorząd Uczniowski wykonał gazetki tematyczne promujące bezpieczeństwo na drodze. Do przeprowadzenia konkursu wiedzy została wykorzystana pracownia komputerowa i program komputerowy dotyczący znajomości przepisów ruchu drogowego – to także pierwszy krok dla tych, którzy na wiosnę będą zdawać egzamin na kartę rowerową.
Organizatorem programu ,,Odblaskowa Szkoła” jest Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Małopolskie Kuratorium Oświaty oraz Małopolski Urząd Wojewódzki.

Oprac. Aldona Szymusiak

Zdjęcia: Archiwum szkoły
Zobacz pełną wersję podhale24.pl