28.09.2012, 23:15 | czytano: 2000

Razem możemy więcej. Młodzież z nowotarskiej SP nr 4 "sprząta świat" (zdjęcia)

zdj. Dorota Kowalczyk
Od 1994 roku, pod koniec września miliony wolontariuszy; młodzieży, dorosłych, którym zależy na ochronie środowiska, wyrusza do lasów, na pobocza dróg, do parków celem uporządkowania tych terenów. W tym roku dołączyli do nich uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowym Targu.
Akcja "Sprzątanie świata" jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska. To wspólna lekcja ekologii, której celem jest budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej Polaków oraz ich odpowiedzialności za środowisko naturalne. Ideą kampanii jest praktyczna edukacja na rzecz rozwoju zrównoważonego – promocja i kreowanie postaw przyjaznych środowisku w zakresie poszanowania zasobów naturalnych (wody, surowców naturalnych i lasów) oraz racjonalnej gospodarki odpadami, rozumianej jako łańcuch działań, począwszy od unikania tworzenia odpadów przez selektywną zbiórkę po recykling.
Nadleśnictwo Nowy Targ od wielu lat prowadzi edukację przyrodniczo-leśną. W atrakcyjnej formie pracownicy Nadleśnictwa przybliżają młodzieży podstawowe zagadnienia, dotyczące specyfiki lasu, gospodarki leśnej i pracy leśników. Bardzo ważnym zadaniem jest bowiem kształtowanie właściwych postaw ludzi młodych w stosunku do przyrody.

Wiedza wyniesiona ze szkoły, pogłębiona nauką praktyczną, prowadzoną przez leśników jest bardziej atrakcyjna i lepiej się utrwala, a systematyczne działania edukacyjne są niezbędnym warunkiem utrzymania naszego środowiska w dobrej kondycji i czystości.

Tegoroczna akcja „Sprzątanie Świata” w Szkole Podstawowej nr 4 miała wyjątkowy charakter. Młodzież nie tylko porządkowała tereny w okolicy szkoły i wzdłuż Czarnego Dunajca, ale również pod okiem leśników poznawała tajniki polskich lasów oraz uczyła się, jak należy o nie dbać i jak się należy w nich odpowiednio zachowywać. Śmieci i odpady zebrane w tak ogromnej ilości, pokazały młodzieży, jak ludzie zanieczyszczają środowisko, trując tym samym zwierzęta i siebie.

W programie edukacji ekologicznej znalazła się projekcja filmu „Polskie Lasy Państwowe”, prelekcja, zwiedzanie ekspozycji przyrodniczej oraz mini konkurs wiedzy o ochronie przyrody. Uczniowie posiadający największe wiadomości z zakresu ekologii i ochrony środowiska zostali nagrodzeni książkami o tematyce przyrodniczej oraz słodkimi upominkami.
Bogusława Dudek/ zdj. Dorota Kowalczyk

opr .s/
Zobacz pełną wersję podhale24.pl