25.01.2013, 22:47 | czytano: 1625

XVII Edycja Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności

Jak co roku uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem wzięli udział w Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności. W wyniku eliminacji szkolnych dwie uczennice: Dorota Bańkosz z klasy III g/d oraz Edyta Chrobak z klasy II d - zakwalifikowały się do etapu wojewódzkiego.
Rywalizacja na tym szczeblu, w której wzięło udział 64 uczniów z 35 szkół okręgu małopolskiego, odbyła się 11 stycznia br. w Zespole Szkół Gastronomicznych im. Prof. Odona Bujwida nr 2 w Krakowie.
Uroczystego otwarcia XVII okręgowej Olimpiady Wiedzy o Żywieni i Żywności dokonali dyrektor Henryk Hołysz oraz prof. dr hab. Małgorzata Schlegel-Zawadzka. Potem uczniowie przystąpili do rozwiązania testu. Aby zostać zakwalifikowanym do udziału w etapie centralnym Olimpiady, trzeba było uzyskać co najmniej 80 % możliwych do zdobycia punktów.

Młodzież rozwiązywała zadania z wiedzy o żywności i żywieniu obejmujące podstawowe wiadomości z zakresu biologiczno-chemicznych aspektów żywienia i technologii gastronomicznej z towaroznawstwem zawarte we wskazanej, obszernej literaturze obecnej edycji Olimpiady. Pytania te stanowiły 70 % wszystkich zadań, a pozostałe 30 % dotyczyło tematyki wiodącej tegorocznej Olimpiady, czyli "Żywności tradycyjnej i kuchni narodowych". Uczniowie mieli półtorej godziny na rozwiązania zadań konkursowych, które nie należały do łatwych. Ich autorka, prof. dr hab. Małgorzata Schlegel - Zawadzka podczas oficjalnego powitania zdradziła, że sprawiły one sporo problemów studentom uczelni o profilach żywieniowych.

Nad przebiegiem eliminacji czuwała komisja w składzie: przewodnicząca – prof. dr hab. Małgorzata Schlegel - Zawadzka, zastępca przewodniczącego - wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie p. Ewa Wojnar, sekretarz – p. Ewa Konieczna - zastępca dyrektora ZSG nr 2 oraz pięciu nauczycieli wylosowanych spośród opiekunów uczniów biorących udział w Olimpiadzie, w tym nauczyciel ZSZiP w Krościenku nad Dunajcem, p. Małgorzata Hryc.

Etap wojewódzki Olimpiady zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele władz samorządowych i oświatowych miasta Krakowa oraz liczni sponsorzy, dzięki którym wszyscy uczestnicy eliminacji dostali interesujące nagrody książkowe.
Teraz z niecierpliwością oczekujemy na wyniki.

Olimpiada ma na celu podniesienie poziomu kształcenia zawodowego, pobudzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów problemami żywienia, upowszechnianie wzorców racjonalnego żywienia i promocja zdrowia, konfrontację możliwości i osiągnięć uczniów z różnych szkół oraz nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami.

Źródło: ZSZiP w Krościenku, opr. s/
Zobacz pełną wersję podhale24.pl