15.03.2013, 20:50 | czytano: 3627

Kolejne osiągnięcia humanistów z Goszczyńskiego

arch. szkoły
KRAKÓW. W I LO im. B. Nowodworskiego odbyły się ustne eliminacje XLIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Liceum Goszczyńskiego reprezentowały: Anna Lasak (2e), Justyna Czyszczoń (2f), Aleksandra Luberda (3d) oraz Alicja Luberda (3d), które, pisząc pracę literacką i test gramatyczny, pomyślnie przeszły wcześniejsze etapy olimpijskich zmagań.
Część ustna polegała na obronie pracy przygotowanej na etapie szkolnym. W komisji konkursowej zasiadali pracownicy naukowi UJ i UP, którzy rozmawiali z olimpijczykami na tematy językowe, literackie oraz dotyczące współczesnego życia literackiego. Odpowiedzi uczniów punktowane były w skali od 0- 50 pkt. W eliminacjach ustnych wzięło udział 23 uczniów z województwa. Do etapu centralnego zakwalifikowano tylko 7 osób, wśród których znalazły się Justyna Czyszczoń i Alicja Luberda, uzyskując odpowiednio 1 i 3 lokatę w Małopolsce!
Justyna na etapie szkolnym przygotowała pracę: Fantastyka w przestrzeni druku i multimediów, a w części ustnej odpowiadała na pytania dotyczące istoty fantastyki literackiej, jej roli i przejawów m.in. w twórczości S. Wyspiańskiego i powieściach fantasy.

Alicja natomiast, która zajmowała się w swej pracy obrazem Włoch w literaturze (Temat pracy: Italiam, Italiam… Obraz Włoch w prozie polskiej drugiej połowie XX i początku XXI w.), prezentowała swoją wiedzę na temat eseistycznej twórczości Z. Herberta, J. Iwaszkiewicza i inspiracji włoskich w literaturze staropolskiej.

Humanistki z I LO potwierdziły nie tylko swoją ogromna wiedzę i oczytanie, ale także umiejętność kojarzenia faktów literackich i fachowej ich prezentacji!

W dniach 18-20 kwietnia zwyciężczynie etapu okręgowego wezmą udział w Olimpiadzie na szczeblu centralnym w Warszawie. W części pisemnej i ustnej walczyć będą o tytuł laureata!
Opiekunami uczennic są: mgr mgr T. Paśko i G. Klag.

Na zdjęciu - od lewej Justyna Czyszczoń (I miejsce) i Alicja Luberda (III miejsce).

źródło: szkoła, tekst: G.K.
Zobacz pełną wersję podhale24.pl