19.03.2013, 13:28 | czytano: 1054

Nabór do klasy sportowej w SP nr 2 w Nowym Targu

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. M. Kopernika w Nowym Targu ogłasza nabór do koedukacyjnej klasy sportowej o profilu piłka nożna i narciarstwo biegowe.
Warunki przyjęcia:
- zgoda rodziców lub prawnych opiekunów
- rok urodzenia ucznia - 2003 (obecna klasa III)
- posiadanie predyspozycji do uprawiania sportu
- bardzo dobry stan zdrowia poświadczony badaniem lekarskim
Klasa realizować będzie program szkolenia sportowego równolegle z programem nauczania uwzględniającym podstawę programową kształcenia ogólnego. Klasa zostanie utworzona w przypadku zgłoszenia się odpowiedniej liczby uczniów.

Zapisy przyjmowane są w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 2 ul. M. Kopernika 28 w godzinach 7:30 - 15:00 (od poniedziałku do piątku) do 29 marca br. Telefon: 18 266 27 96

źródło: szkoła
Zobacz pełną wersję podhale24.pl