16.03.2014, 11:57 | czytano: 1063

Certyfikat Małopolskiego Kuratora Oświaty dla Szkoły Podstawowej w Łapszach Wyżnych i uhonorowanie gminy Łapsze Niżne

arch. szkoły
Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego Jana Pawła II w Łapszach Wyżnych została laureatem IV konkursu ,,Małopolska – moje miejsce na ziemi, moja mała ojczyzna’’ i została uhonorowana certyfikatem CIVIS ET PATRIA.
W Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, Małopolski Kurator Oświaty spotkał się z dyrektorami, nauczycielami i uczniami wyróżnionych szkół. Wśród tej wspaniałej dziesiątki znalazła się szkoła z Łapsz Wyżnych. Reprezentowali ją: dyrektor szkoły mgr Beata Kuruc, szkolny koordynator projektu mgr Małgorzata Kamińska i uczniowie z zespołu regionalnego ,,Małe Jedlicki’’.
W szkole realizowany był projekt „Rzućmy okiem w przeszłość - snujmy przędzę historii” w ramach którego dzieci poznawały tradycje, historię i przyrodę regionu. Odbywały się warsztaty i spotkania z ciekawymi ludźmi, twórcami ludowymi i przedstawicielami lokalnych władz.

Całe sprawozdanie z działalności można znaleźć na stronie szkoły www.spwyzne@lapszenizne.pl

Małopolski Kurator Oświaty uhonorował również 2 gminy, wśród nich gminę Łapsze Niżne, za działalność Szkoły Podstawowej z Łapsz Wyżnych, która przygotowuje dzieci do uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym i gospodarczym regionu oraz kształtuje w sposób nowoczesny postawy patriotyczne i obywatelskie uczniów.

Jest to olbrzymie wyróżnienie, gdyż udowadnia, że małe szkoły mają duży potencjał i mogą stać się liderami w polskiej edukacji.

źródło: szkoła
Zobacz pełną wersję podhale24.pl