02.04.2014, 21:02 | czytano: 961

Kolejny sukces SP z Trybsza

Szkoła Podstawowa im. Świętej Elżbiety Węgierskiej w Trybszu tym razem uzyskała tytuł SZKOŁY ODKRYWCÓW TALENTÓW. Jest to pierwsza szkoła w gminie Łapsze Niżne, która uzyskała ten tytuł. Jest on przyznawany przez Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.
Tytuł stanowi wyróżnienie dla szkół, które w istotny sposób przyczyniają się do odkrywania, wspierania zdolności, zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży. Jest przyznany szkołom, w których systematyczną pracę z uczniami uzdolnionymi prowadzą co najmniej trzej nauczyciele i mają konkretne osiągnięcia lub dokonania w tym obszarze działalności pedagogicznej.
Praca nauczycieli może dotyczyć wspierania różnorodnych uzdolnień dzieci i młodzieży, np. przedmiotowych, sportowych, artystycznych, technicznych, a także społecznych lub obywatelskich. Przy składaniu wniosku wymagany jest opis co najmniej trzech rodzajów zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, prowadzonych w szkole przez różnych nauczycieli.

Szkoła Podstawowa w Trybszu opisała nie tylko zajęcia artystyczne i rozwijające umiejętności przedmiotowe czy językowe, ale także realizowane projekty edukacyjne. Praca została doceniona i zauważona.

"Jest to dla nas tym bardziej ogromne wyróżnienie, że pracę wykonuje siedmioro nauczycieli i tylko 49 dzieci! Jesteśmy z siebie bardzo dumni. Tytuł jest także promocją szkoły. O naszych różnych działaniach można przeczytać na www.sptrybsz.lapszenizne.pl. Zapraszamy. Zachęcamy Rodziców do posyłania dzieci do naszej szkoły! Naprawdę warto " - zachęcają pracownicy szkoły.

źródło: szkoła
Może Cię zainteresować
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl