06.06.2017, 20:35 | czytano: 826

Gminny konkurs z języka angielskiego dla uczniów klas II-III SP z gminy Czarny Dunajec (zdjęcia)

arch. szkoły
W poniedziałek 5 czerwca w ZSPiG w Czarnym Dunajcu odbył się finałowy etap I gminnego konkursu językowego zorganizowanego dla klas II i III dzieci ze szkół z terenu gminy Czarny Dunajec ‘The Amazing World of English Vocabulary’, który w tym roku skupił się na tematyce zwierzęcej ‘The World of Animals’.
Konkurs skierowany był do najmłodszych i miał na celu przede wszystkim uzmysłowienie młodym i zdolnym uczniom, że nauka języka może stać się prawdziwą przygodą – pełną dobrych emocji i niesamowitych wrażeń. Organizatorki konkursu – mgr Gabriela Bałek i mgr Katarzyna Piotrowska są wielkimi zwolenniczkami wykorzystywania technologii komputerowej w zdobywaniu i przekazywaniu wiedzy oraz doskonaleniu sprawności językowych przez oddziaływanie na różne inteligencje. Popularyzacja i motywowanie do nauki języka angielskiego przez zastosowanie ciekawych i inspirujących form pracy już na poziomie nauczania wczesnoszkolnego jest niezwykle ważnym elementem pomagającym w budowaniu autonomii i podejmowaniu językowych wyzwań.
Konkurs miał również za zadanie zainspirowanie uczniów do pracy samokształceniowej, promowanie szlachetnego współzawodnictwa i wiary we własne możliwości oraz kultywowanie wzajemnej współpracy w atmosferze przyjaźni między szkołami ościennymi. Wsparcia rzeczowego w postaci voucherów, pomocy naukowych i gadżetów udzielił między innymi: prezes Chochołowskich Term, Stanisław Tyrała, wydawnictwo PEARSON oraz Rada Rodziców Szkoły Podstawowej ZSPiG w Czarnym Dunajcu.

Do drugiego etapu zakwalifikowało się 28 uczestników z różnych szkół i wzięli oni udział w rozgrywkach drużynowych, które składały się z 8 konkurencji tj: praca w oparciu o aplikacje interaktywne na portalu LearningApps, praca z obrazkiem sprawdzająca spostrzegawczość oraz znajomość słownictwa, rysowanie ‘ Zwierzoptaka ‘ lub ‘Zwierzoryby’ w oparciu o tekst, odgadywanie zagadek z baloników, wypełnianie kart pracy z wybranym zwierzęciem, wyklejanie obrazka zwierzętami leśnymi według ustnej instrukcji czy śpiewanie piosenek o tematyce zwierzęcej.

W klasyfikacji końcowej : I miejsce zajęli uczniowie P.Skrzypkowska, J. Kozielec, R. Banaś, P. Słodyczka z ZSPiG im. ks. prof. J. Tischnera w Ratułowie z nauczycielem przygotowującym – mgr Edytą Banaś; II miejsce przypadło K.Piotrowskiej, T. Belickiemu, E. Limanówce i K. Bolek z ZSPiG w Czarnym Dunajcu, których przygotowała mgr Katarzyna Piotrowska; III miejsce wywalczyli F. Swatkowski, Sz. Rafacz, P. Ratułowski, G. Ratułowska z ZSPiG nr 1 w Cichem – pod opieką nauczyciela przygotowującego mgr Moniki Chowaniec.

Organizatorki konkursu wraz z dyrekcją ZSPiG w Czarnym Dunajcu pragną złożyć serdeczne podziękowania wszystkim, którzy włączyli się w to przedsięwzięcie. Konkurs ten cieszył się ogromną popularnością i przyniósł wiele nowych doświadczeń dla uczniów jak i nauczycieli. Mamy nadzieję, że inicjatywa ta wejdzie na stałe w harmonogram wydarzeń szkolnych na terenie gminy Czarny Dunajec, a być może w przyszłości zostanie rozszerzony jej zasięg na skalę powiatu.

źródło: szkoła
Może Cię zainteresować
zobacz także
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl