18.05.2022, 21:04 | czytano: 1051

Pierwsza w Polsce klasa pod patronatem ZG PTTK-a (filmy)

Jest taka szkoła… blisko Ciebie, blisko Twoich marzeń… są w niej nauczyciele, pełni pasji do nauczania, doskonalenia, poznawania tego, co nowe… są w niej uczniowie ambitni, poszukujący wiedzy, chętni do zabawy i odkrywania siebie i świata… Razem tworzą miejsce, gdzie ciągle dzieje się coś ciekawego. „Żeromski” w Krościenku n. D. – to tutaj uczymy się uczyć, przygotowujemy się do matury, ale też rozwijamy zainteresowania, wspólnie realizujemy projekty i pomysły, które czasami wydają się niemożliwe do zrealizowania. A jednak…
W nowym roku szkolnym 2022/23 otwieramy pierwszą w Polsce klasę pod patronatem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego. Zapraszamy do niej pasjonatów języków obcych, geografii, miłośników górskich wędrówek i wszelkiej aktywności związanej z turystyką naszego regionu. Jeżeli chcesz połączyć naukę z aktywnym spędzaniem wolnego czasu, i widzisz się w przyszłości w branży związanej z szeroko pojętą turystyką, ta klasa jest dla ciebie! Tutaj zamiast, lekcji wychowania fizycznego, będziesz wędrował – wydeptywał szlaki, tutaj uzyskasz możliwość przygotowania się do zdobycia w przyszłości wielu uprawnień, które cię zainteresują: instruktora, znakarza, przodownika górskiego, przewodnika itp.. Możesz kontynuować naukę na kierunkach związanych z językami obcymi, turystyką, sportem.
Dla tych, którym górskie wędrówki nie w głowie, mamy również inne, tradycyjne propozycje poszerzania swojej wiedzy ścisłej lub humanistycznej. Zapraszamy do klasy matematycznej, przygotowującej do podjęcia studiów na kierunkach technicznych, ekonomicznych, czy medycznych. W ofercie mamy również klasę humanistyczną, dla przyszłych studentów polonistyki, psychologii, czy prawa.
Ósmoklasisto! Sam zdecyduj, z jakim plecakiem przyjdziesz do naszej szkoły . Wypełnij go wybranym profilem:

Oddział A
Klasa matematyczna, o profilu matematyczno –technicznym, przygotowująca uczniów przede wszystkim do studiów na kierunkach związanych z naukami ścisłymi oraz na studia techniczne, ekonomiczne, medyczne. Współpraca z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie przy realizacji projektów.
Rozszerzenia: matematyka / język angielski (do wyboru), chemia / geografia (do wyboru), biologia.

Oddział B
Klasa humanistyczna, o profilu społeczno – psychologicznym, przygotowująca uczniów przede wszystkim do studiów na kierunkach humanistycznych, społecznych, prawniczych, psychologicznych. Klasa objęta współpracą z Sądem Okręgowym w Nowym Sączu, realizująca projekt „Prawo w praktyce”.
Rozszerzenia: język angielski, język polski, historia / wos (do wyboru).

Oddział C
Pierwszy w Polsce oddział pod patronatem PTTK. Klasa językowo – turystyczna, przygotowująca do podjęcia studiów językowych lub związanych z branżą turystyczną. Już w trakcie nauki w liceum istnieje możliwość przygotowania się do nabycia i uzyskania uprawnień w dziedzinie turystyki, rekreacji i sportu.
Rozszerzenia: język angielski, geografia, język niemiecki / matematyka (do wyboru).

źródło: szkoła
Może Cię zainteresować
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl