02.12.2022, 15:07 | czytano: 665

XXX-lecie POSA

POSA
Dnia 25 listopada 2022 r. odbyła się uroczystość Jubileuszowa XXX – lecia Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zakopanem.
Obchody odbyły się w sali I.J. Paderewskiego w hotelu Belvedere w Zakopanem. Jednym z gości był Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego Pan Jarosław Wartak, który odczytał list gratulacyjny od Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego prof. Piotra Glińskiego.
Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Artystyczna w Zakopanem (POSA) powstała w 1992 roku przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Zakopanem z inicjatywny ówczesnej pani dyrektor Lidii Długołęckiej-Pinkwart. Powołane wówczas zostały klasy eksperymentalne, w których oprócz obowiązkowego programu podstawowej szkoły ogólnokształcącej oraz szkoły muzycznej I stopnia prowadzono, według programów autorskich, zajęcia teatralne, baletowe, plastyczne i literackie, obsługę komputerów oraz wiedzę o folklorze z elementami etnografii. Wówczas powstała Państwowa Podstawowa Szkoła Artystyczna. Szkoła była prekursorem nauki w zakresie obsługi komputerów i języków obcych – nauka języka angielskiego prowadzona była począwszy od klasy I, a w klasie III wprowadzona została możliwość wyboru drugiego języka, niemieckiego lub francuskiego.

Aktualnie POSA jest ośmioletnią szkołą artystyczną realizującą rozszerzony program ogólnokształcący Ministerstwa Edukacji i Nauki w zakresie szkoły podstawowej oraz program szkoły muzycznej I stopnia poszerzony o autorskie programy przedmiotów artystycznych takich jak: plastyka z wiedzą o sztuce, literatura, dziennikarstwo, teatr, taniec, scenariusze filmowe i teatralne, projektowanie graficzne, wiedza o regionie. Obecnie z każdą z wymienionych dziedzin dzieci w klasach I-VI zapoznają się w stopniu podstawowym, natomiast w klasie VII dokonują wyboru kierunku: muzycznego, literackiego lub plastycznego. Klasy są małoliczne, liczą maksymalnie do 18 uczniów. POSA jest jedyną w swoim rodzaju szkołą w Polsce, w której najważniejszym zadaniem jest rozwijanie u wychowanków kreatywności i twórczego potencjału na wielu płaszczyznach z dziedziny muzyki, literatury i plastyki.

Do dnia dzisiejszego Państwową Ogólnokształcącą Szkołę Artystyczną w Zakopanem ukończyło 288 uczniów.

Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Artystyczna w Zakopanem jest publiczną szkołą artystyczną prowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a organem prowadzącym nadzór pedagogiczny jest Centrum Edukacji Artystycznej. Wraz z Państwową Szkołą Muzyczną I stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Zakopanem tworzy od 2001 roku Zespół Państwowych Szkół Artystycznych w Zakopanem.

mat. nadesłany
Może Cię zainteresować
zobacz także
komentarze
Purysta05.12.2022, 07:37
Proszę nie mylić pojęć. Nie ma czegoś takiego, jak "organ prowadzący nadzór pedagogiczny".
Jest: 1. organ prowadzący; 2. organ nadzoru pedagogicznego.
Gratulacje dla Jubilatów!
Ja mama05.12.2022, 04:08
Nie zostawię na szkole suchej nitki. Uciekać gdzie pieprz rośnie.
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl