26.02.2023, 22:20 | czytano: 112

Inwestycja w fundusze inwestycyjne. Jak zacząć? (art. sponsorowany)

Inwestowanie na rynku kapitałowym jest trudne, bo wymaga wiedzy z zakresu ekonomii, zaangażowania i sporej dyscypliny finansowej, ale na pewno - wbrew obawom wielu ludzi - nie wymaga wielkich pieniędzy. Aby zacząć inwestować w fundusze inwestycyjne trzeba być przekonanym, że oszczędzanie jest nie tylko potrzebne, ale i niezbędne.
Coraz bardziej niezbędne, o czym przekonują między innymi raporty dotyczące przyszłych emerytur oraz demografia. To ona w dużym stopniu powoduje, że dzisiejsi trzydziestolatkowie muszą się liczyć z sytuacją, w której państwo będzie stać na wypłacanie tylko niskich, a być może nawet bardzo niskich emerytur. Obecni trzydziestolatkowie już dzisiaj powinni to wziąć pod uwagę.
Jeśli już podejmiemy decyzję, że chcemy oszczędzać, że stać nas na to, aby w każdym miesiącu choć 100 złotych z naszych dochodów odkładać na przyszłość, to należy włożyć wiele wysiłku, aby wyselekcjonować takie inwestycje, które są dla nas najbardziej odpowiednie. Trzeba więc odpowiedzieć sobie na pytanie, jak duże ryzyko jesteśmy w stanie ponieść pamiętając, że nasza inwestycja jest rozłożona na wiele lat. Pierwszym krokiem w tym kierunku powinno być znalezienie takiego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, które najlepiej odpowiada naszym potrzebom. A przy tym cieszy się dobrą opinią, legitymuje się regularnym wypracowywaniem dobrych wyników zarządzania, pracują w nim wysokiej klasy specjaliści z dużym doświadczeniem rynkowym. Warto też sprawdzić czy wybrane przez nas TFI regularnie publikuje raporty o swojej działalności, czy jego specjaliści publikują swoje opinie i podsumowania, czy są aktywni w mediach. Istotnym kryterium wyboru powinna być odpowiedź na pytanie, czy TFI oferuje swoim klientom możliwość obsługi ich inwestycji przez Internet, a także umożliwia bezpośredniej rozmowy z licencjonowanymi, dobrze do swojej roli przygotowanymi doradcami na terenie całego kraju i prowadzi szeroką akcję edukacyjną dla początkujących inwestorów.

Najpierw sprawdźmy

Szukając takiego Towarzystwa wejdźmy najpierw na stronę państwowego regulatora rynku, którego zadaniem jest nadzorowanie działalności wszystkich legalnie działających Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych i ostrzeganie inwestorów przed instytucjami, które próbują wyciągnąć pieniądze od naiwnych i nie spełniają wyśrubowanych standardów uczciwości. To pierwszy krok, niezbędny i bardzo pożądany, bo chroni nas przed popadnięciem w kłopoty.
Można też poszukać dodatkowych zabezpieczeń. Jedną z wiodących do tego dróg może być postawienie na takie Towarzystwo, które nie dość, że działa pod nadzorem państwowego regulatora, to jeszcze jest notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Dobrym przykładem takiej instytucji jest Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. należące do Grupy Caspar. Jej właściciel, Caspar Asset Management S.A. przez wiele lat był notowany na NewConnect, a kilka miesięcy temu zadebiutował na głównym parkiecie warszawskiej giełdy.

Internet – najprostsza droga

Caspar TFI jest więc instytucją niezależną, nie należącą do żadnego z wielkich korporacyjnych banków, działającą na polskim rynku już od jedenastu lat. 
Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych Caspar TFI można kupić na terenie całego kraju, ale formą najprostszą jest skorzystanie z Internetu. Caspar TFI jest obecny między innymi na Platformie Funduszy, jednej z największych tego typu w Polsce, dzięki której inwestor ma stały dostęp do informacji o stanie swojego portfela i może na Platformie Funduszy dokonywać transakcji.

Bogata oferta funduszy


Istotną zaletą Caspar TFI jest także modelowo prowadzona komunikacja z klientami. Spółka nie tylko regularnie prezentuje raporty o swoich działaniach, ale także opinie swoich zarządzających i analityków, przedstawia ich dyskusje, organizuje internetowe konferencje dla klientów. Przedstawiciele Caspar TFI często też wypowiadają się w specjalistycznych mediach oraz mediach społecznościowych.
Istotną zaletą Caspar TFI jest specjalizacja w inwestowaniu na szerokim rynku, a więc nie tylko w Polsce, ale przede wszystkim na największych giełdach świata, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych oraz krajach Unii Europejskiej. To zwiększa bezpieczeństwo inwestycji.
Rozpoczęcie inwestowania w fundusze wymaga przede wszystkim podjęcia decyzji i konsekwentnego trzymania się jej założeń, zasięgnięcia opinii specjalistów i zbudowania takiego portfela, który zapewni nam nie tylko satysfakcjonującą stopę zwrotu, ale także jak największe bezpieczeństwo. Jeśli zrobimy to odpowiednio wcześnie, wówczas nasz horyzont inwestycyjny będzie odpowiednio długi, a to przynosi dobre rezultaty.

Zastrzeżenia prawne
Niniejsza wiadomość ma charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ani usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego. Nie należy jej traktować jako rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Materiały i informacje prezentowane w niniejszym dokumencie służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. W szczególności, informacje te nie stanowią rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1500, z późn. zm.), jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360, z późn. zm.). Caspar TFI S.A. oraz Caspar Asset Management S.A. informują, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko.
Zobacz pełną wersję podhale24.pl