17.06.2024, 21:14 | czytano: 1368

Tradycja i dokonania mundurówki przesądziły. Jest decyzja MON o tworzeniu OPW (zdjęcia)

arch. szkoły
NOWY TARG. Oficjalna zgoda Ministra Obrony Narodowej uprawnia nowotarskie Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży do tworzenia Oddziałów Przygotowania Wojskowego. Decyzja MON jest odpowiedzią na wniosek złożony przez placówkę w lutym br.
Listy chętnych do przejścia przez rekrutacyjną procedurę zapełniają się błyskawicznie. Szkoła rozważa już ewentualność tworzenia dodatkowych klas.
Oddziały Przygotowania Wojskowego to systemowe wyjście naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom społecznym, także zintensyfikowanie upowszechniania edukacji w zakresie obronności, do czego resort obrony narodowej przykłada szczególną i coraz większą wagę. Realizowany od 2019 r. program OPW ma skutkować zasileniem rezerw osobowych Sił Zbrojnych, Wojsk Obrony Terytorialnej ochotnikami, a w dalszej perspektywie czasowej - wzrostem liczebności Sił Zbrojnych, również wzmocnieniem edukacji obronnej w społeczeństwie.

W Oddziałach realizowane jest szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego, w formie dodatkowych zajęć edukacyjnych, a jego program określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 21 maja 2020 r. Program realizowany jest przez szkołę (w części teoretycznej) oraz przez patronacką jednostkę wojskową (w części praktycznej). Szkolenie kończy 50-godzinny obóz szkoleniowy, przeprowadzany na początku ostatniego roku nauki. W przypadku nowotarskiego PLO jednostką patronacką jest Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo-Kondycyjny w Zakopanem na Groniku, a rolę koordynatora spełnia Wojskowe Centrum Uzupełnień w Nowym Targu.

O atrakcyjności formuły OPW stanowi również ministerialna dotacja, która pozwala na dofinansowanie sprzętu i umundurowania. Wprowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego nie koliduje z możliwością dalszego funkcjonowania klas o profilu wojskowym. Profity dla absolwenta OPW to możliwość odbycia 12-dniowego szkolenia podstawowego oraz dodatkowe punkty w rekrutacji do uczelni wojskowych.

PLO jest pierwszą i jedyną placówka na terenie powiatu nowotarskiego, która zgodę MON otrzymała, ale składając wniosek, trzeba było uzyskać pozytywną opinię Małopolskiego Kuratorium Oświaty i spełnić wiele rygorystycznych wymogów, dotyczących m.in. możliwości kadrowych, lokalowych, sprzętowych i perspektyw rozwoju.
Nie bez znaczenia były tu: długoletnie tradycje Szkoły w kształceniu przyszłych kadr służb mundurowych; bardzo dobra opinia o placówce wśród uczniów i wśród rodziców; realizowane projekty i szkolenia (m.in. w sztukach walki i samoobrony); własna strzelnica; wychowywanie w duchu patriotyzmu, społecznikostwa i empatii; otwieranie przed uczniami możliwości rozwijania talentów oraz realizowania osobistych pasji i zainteresowań, wreszcie wyjątkowo bogaty program wyjazdów i wycieczek.

Oficjalnie rekrutacja do OPW rozpoczyna się 8 lipca, już teraz jednak Szkoła notuje olbrzymie zainteresowanie tą formą wojskowej edukacji.

źródło: szkoła
Może Cię zainteresować
komentarze
Halyna21.06.2024, 14:20
Takie to istne oblężenie szkoły, że aż artykuł sponsorowany trzeba wykupić. Nie bez znaczenia miały opinie uczniów i rodziców?- no chyba bez znaczenia; bo co o tej szkole uczniowie i rodzice myślą to słuchy na mieście niosą.
Ale dzieciakom powodzenia - w końcu "nie matura, lecz chęć szczera..."
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl