19.04.2016, 11:23 | czytano: 2746

Mieszkańcy zastanawiają się, jak bardziej rozwinąć centrum

Fot. Józef Słowik
W Zakopanem programem rewitalizacyjnym objęty ma być obszar od dworca PKP do Kasprusi. Mieszkańcy miasta mają teraz wskazać, jakie inwestycje i inicjatywy doprowadzą do rozwoju tego terenu.
W Zakopanem rozpoczęły się prace nad projektem rewitalizacji. Konsultacje społeczne nad tym programem trwają równolegle z pracami nad strategią rozwoju miasta. Władze Zakopanego zdecydowały się opracować oba dokumenty wspólnie, ponieważ są zależne od siebie.
Pierwsze spotkanie z mieszkańcami na temat planów rewitalizacji odbyło się w Zakopiańskim Centrum Edukacji. Do wprowadzenia rewitalizacji zobowiązują gminę przepisy. Teren planowanej w mieście rewitalizacji wskazuje się na podstawie kilku wskaźników takich jak: średnia wieku, stopa bezrobocia, poziom życia, zagrożenie przestępczością, kondycja przedsiębiorstw i stopień zanieczyszczenia powietrza oraz dostęp komunikacyjny. Rewitalizowany obszar nie może zajmować więcej niż 20 proc. pow. gminy i obejmować 30 proc. liczby mieszkańców.

- W opracowaniu programu rewitalizacji uczestniczą przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji i organizacji społecznych, ale przede wszystkim mieszkańcy – mówi Janusz Jeżak, który dla Zakopanego zajmuje się jego opracowywaniem. W trakcie opracowywania programu bierze się pod uwagę przede wszystkim kumulację negatywnych zjawisk, które występują na danym terenie. Program rewitalizacji ma pomóc w zniwelowaniu tych zjawisk.

Po przyjęciu uchwały rewitalizacyjnej miasto będzie mogło się ubiegać o środki z Unii Europejskiej na odnowę.

Józef Słowik
zobacz także
Zobacz pełną wersję podhale24.pl