13.11.2019, 11:31 | czytano: 5381

Otwarcie centrum Miasta na miejską sieć ciepłowniczą

arch. Michała Adamowskiego
NOWY TARG. Przygotowane zmiany w planie miejscowym Nowy Targ 22 Centrum mają na celu wprowadzenie zapisów umożliwiających zaopatrzenie domów w ciepło, co umożliwi rozwój sieci ciepłowniczej w ścisłym centrum. Przy okazji zaktualizowany będzie wykaz obiektów wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków.
W przygotowanej na poniedziałkową sesję uchwale dotyczącej zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zapisano, że na terenie objętym dokumentem (to około 117 hektarów) dopuszcza się lokalizację dojazdów wewnętrznych, ciągów pieszo-jezdnych i pieszych, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, ciepłowniczej, urządzeń melioracji wodnej, czy obiektów małej architektury.
Główny zapis brzmi: "do celów grzewczych należy stosować rozwiązania techniczne i media grzewcze ograniczające emisje zanieczyszczeń do środowiska poprzez przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Dopuszcza się stosowanie palenisk wysokosprawnych, paliw ekologicznych nisko-emisyjnych (kotły gazowe i olejowe), odnawialnych źródeł emergii (kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła)."

Dodatkowo zmiany miejscowego planu aktualizują wykaz obiektów wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków, ponieważ niektóre z budynków objętych ochroną zostały - za zgodą konserwatora zabytków - rozebrane.

Obiektami wpisanymi do rejestru zabytków nieruchomych podlegających prawnej ochronie dóbr kultury na podstawie odrębnych przepisów jest zespół zabudowań kościoła parafialnego pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dawna bursa gimnazjalna przy Nadwodniej i budynek I LO.

Wśród obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków wskazanych do objęcia ścisłą ochroną (proponowanych do wpisu do rejetrtu zabytków) jest kapliczka św. Jana Kantego na Rynku, Ratusz, budynek Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" na placu Słowackiego, most przy ul. Kościuszki i kilka domów na Waksmundzkiej i os. Bereki.

Obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków wskazane do objęcia ochroną częściową to ok. 20 domów w Rynku, kilka domów przy ul. Długiej, Jana Kazimierza, Kolejowej, Kościuszki w tym budynek Straży Pożarnej i Galerii Jatki, kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa, wille przy Królowej Jadwigi, budynek Urzędu Miasta, domy przy ul. Ogrodowej, Szaflarskiej i dwie kapliczki
Na liście budynków wpisanych do ewidencji zabytków wskazanych do objęcia ochroną częściową jest m. in. Kino Tatry, 12 domów w Rynku i kilka przy ul. Długiej oraz Harcerskiej,

Przy opracowywaniu zmian odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Uchwała o wprowadzeniu zmian podjęta zostanie podczas najbliższej, poniedziałkowej sesji Rady Miasta.

s/
Może Cię zainteresować
zobacz także
komentarze
do Marian KOSZT CIEPŁEJ WODY17.11.2019, 15:54
do Marian - MPC KOSZT CIEPŁEJ WODY
Grzanie ciepłej wody użytkowej MPC proponuje na dwa sposoby:
1. przez podgrzewania zasobnika stałego czyli bojlera, w którym utrzymywana jest ciągle stała temperatura wody,
lub
2. bezpośrednie podgrzewania wody przez wymiennik ciepła przy każdorazowym odkręceniu kurka.
Ja korzystam z pierwszego sposobu - podgrzewam wodę w bojlerze i utrzymuję jej stałą temperaturę.
Bojler z ociepleniem o pojemności 250 litrów, ustawiony na utrzymywanie temperatury wody na poziomie 46 stopni.
Koszt za przygotowanie ciepłej wody użytkowej za 1 miesiąc na podstawie sezonu letniego (ogrzewanie domu wyłączone):
- przy 1 mieszkańcu wyniosła: 50 zł + 75 zł opłata stała = 125 zł /miesiąc
dla porównania,
- przy 2 mieszkańcach 130,00 zł + 75 zł opłata stała = 205,00 zł /miesięcznie.
asan17.11.2019, 15:28
Kolejny raz apeluję o konkretne , a nie pozorowane działania
Docelowe rozwiązania na Podhalu, a szczególnie w Kotlinie Nowotarskiej, to rozprowadzenie instalacji ciepłowniczych do każdego domostwa- analogia do sieci elektrycznej.
Konieczny audyt , potem pełna informacja dla ludności z jakich żródeł energii( geotermia-OZE, gaz, energia elektryczna, ciepło systemowe( centralne duże kotłownie) mamy pozyskiwać ciepło do ogrzewania.
.............................................................
Tylko wspólne działania władz Miasta okolicznych Gmin o pozyskiwanie środków finansowych na rzecz tego przedsięwzięcia, dadzą realną poprawę jakości powietrza. Może jakaś spec-ustawa dotycząca kosztów energii dla regionów o walorach turystycznych.
...................................................................
Inwestorzy mając zapewnionego stałego klienta mogą liczyć na szybki zwrot kosztów wyłożonych na sięć ciepłowniczą.
..............................
Nikt racjonalnie myślący nie chce obsługiwać indywidualnego kotła węglowego- rosnące koszty węgla- drewna, dowóz, skladowanie opału, wdychanie pyłów, kłopot z utylizowaniem popiołu, czyszczenia kotła, komina.
do Marian - KOSZTY OGRZEWANIA17.11.2019, 13:09
...do Marian- KOSZTY OGRZEWANIA MPC
opłata stała bez względu na zużycie ciepła w moim przypadku to 75 zł /miesięcznie - opłata jest różna dla różnych odbiorców i zależy od tzw. na mocy zamówionej, w porównaniu z opłatą stała za gaz, jest wysoka. Mój dom to dom wolnostojący ok. 120 m kw., ocieplony styropianem 10 cm, stolarka okienna PCV, izolacja poddasza pianą PUR, utrzymywana temeteratura w domu: 21-23 stopnie.
Przy wcześniejszym kotle na ekogroszek na ogrzanie domu i przygotowania ciepłej wody użytkowej (woda podgrzewana cały rok - brak innego źródła podgrzewania wody) zużywano 4 - 4,5 ton ekogroszku. Po przejściu na MPC koszt ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej + opłata stała za rok to równowartość 4 ton ekogroszku (porównuję do aktualnych cen tego samego ekogroszku, który był kupowany w latach ubiegłych - cena za tonę w poprzednim roku to : 1.100,00 zł. Dlaczego robię porównanie do ilości ekogroszku, a nie do wydanych pieniędzy? Bo cena ekogroszku co rok się zmieniają, opłaty za ciepło również). W moim przypadku koszty okazały się podobne, oczywiście trzeba pamiętać, że zima - zimie nie równa).
O zaletach mówi MPC więc ja je pominę. Krótko o tym co najwięcej przysparza mi problemów: to obsługa samego urządzenia czyli tzw. wymiennika ciepła, który zastępuje kocioł. Instrukcja obsługi dla użytkownika (odbiorcy końcowego) jest fatalna, właściwie żadna, dotyczy opisu "klawiszy" sterownika. Samo przekręcenie pokrętła, które ma podnieść lub obniżyć temperaturę na obiekcie nie działa w tak prosty i oczywisty sposób. Samodzielne przestawienie tym urządzenia w przypadku zmiany własnych preferencji, jeśli nie chce się odkręcać i zakręcać termozaworów na każdym grzejniku, bez pomocy MPC może okazać się problematyczne. Kiedy MPC rozpoczyna sezon grzewczy, wszyscy mieszkańcy bloków nagminnie otwierają okna, z oczywistej przyczyny. Większość domów prywatnych wymienniki ciepła będzie mieć u siebie (część domów podpięta jest do wymiennika zbiorczego), nikt z nas nie chce płacić za ciepło wypuszczane oknem, dlatego umiejętność obsługi tego wymiennika jest ważna. Optymalne ustawienie wymiennika, przekłada się na koszty.
Rak16.11.2019, 20:31
Te inwestycje są spóźnione o ok. 10, 15 lat. Niestety poprzedni burmistrz Marek Fryźlewicz nie robił w sprawie walki ze smogiem nic, a obecny też niewiele woli wydawać na renowacje MOKu ponad 7 mln zł, niż prowadzić faktyczną walkę o czyste powietrze, przykład wymiana kopciuchów na inne kopciuchy na tkz ekogroszek, który nie jest ekologiczny tylko ekonomiczny. A mieszkańcy N.T dalej wdychają żrący smog. Zamiast już dawno podłączyć N.T do sieci geotermalnej w Bańskiej wzorem Zakopanego.
energetyk14.11.2019, 10:12
Można tylko pogratulować władzom miasta za podjęcie decyzji rozbudowy sieci ciepłowniczej poza osiedla wielorodzinne. Gaz faktycznie nie generuje smogu, ale jednak jest źródłem CO2, co chcemy zredukować w związku z efektem cieplarnianym. Stare miasto ma zwartą zabudowę i jest w pełni zasadne zasilać również kamienice ciepłem z MPC-u, nie tylko osiedla. Docelowo wszystkie piece na paliwa stałe powinny być zlikwidowane wzorem Krakowa, gdzie już obserwuje się poprawę jakości powietrza. Miasto z okolicznymi gminami powinno podjąć działania modernizacji Zakładu Ciepłowniczego w kierunku budowy nowoczesnej elektrociepłowni zasilanej paliwami z odpadów i osadów ściekowych, węglem, biomasą, która zabezpieczy zagospodarowanie odpadów i osadów ściekowych, która zarazem będzie źródłem najtańszej energii cieplnej i będzie wytwarzać energię elektryczną a zarazem nie emituje do atmosfery żadnych pyłów będących przyczyną obecnie panującego w mieście smogu. Elektrociepłownia powinna wykorzystywać również wody geotermalne, dzięki czemu wpisujemy się w realizowany mix energetyczny, celem wypełnienia wymogów UE i uniknięcia katastrofalnego wzrostu cen energii elektrycznej.
Smoguś13.11.2019, 19:54
W centrum miasta mamy instalacje gazowe więc każdy może założyć kocioł gazowy i już nie kopci z komina.
Lepiej zainwestować tam gdzie nie ma gazu żeby poprawić jakość powietrza.
ogoodowa nie dla nas13.11.2019, 19:12
hahaha tak burmistrz z ogrodowej gra macie co chcieliście
Marian13.11.2019, 14:44
*** a nie otwarcie. Linia idzie do Starostwa, szkoły 5tki,UM, Sokoła, czyli urzędów, które i tak grzeją gazem. My mieszkańcy jesteśmy przewidziani nas sam koniec. Sami dla siebie to robią. Ceny za wodę i tak nikt nie chce podać. Ani nawet przykładowych kosztów ogrzewania domu, który już stoi rzeczywiście. Do tego dochodzą opłaty stałe, bez względu na zużycie czy sezon grzewczy. Ceny z bloków wcale nie kuszą. Przed wyborami były ankiety o to ile osób jest chętnych. Przyłącze będą może za 2 lata, jeśli. To jak normalny człowiek ma być chętny?
Bartek13.11.2019, 14:16
Św. Kana Kantego? A może Kena? :-D
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl