24.04.2022, 10:47 | czytano: 3091

Strzelnicę LOK czeka przebudowa

zdj. Podhale24
NOWY TARG. Zarząd Ligi Obrony Kraju złożył wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. - Chodzi o umożliwienie rozbudowy strzelnicy przy ul. Sybiraków. Zgodnie z planami jakie LOK chce realizować, planuje się dość poważną rozbudowę i przykrycie dachem obiektu. Stąd konieczne jest zwiększenie wskaźnika powierzchni zabudowy dla terenu, na którym strzelnica jest położona - tłumaczył Wojciech Watycha.
Jak mówił podczas spotkania z radnymi naczelnik Wydziału Rozwoju i Urbanistyki - "inicjatywa wpisuje się w aktualne uwarunkowania".
- Mamy czas jaki mamy. Wśród społeczeństwa jest coraz większe zainteresowanie tego typu aktywnością, czyli ćwiczeniu strzelania. Miejmy nadzieję, że skończy się to tylko strzelaniem na strzelnicy - podsumował naczelnik Watycha.

Podczas posiedzenia Komisji Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju radni byli jednogłośnie za wprowadzeniem zmian w mpzp.

s/
Może Cię zainteresować
zobacz także
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl