16.10.2022, 15:42 | czytano: 912

Kościelisko przystępuje do Stowarzyszenia "Porozumienie Gmin Górskich RP"

UG Kościelisko/ zdj. Podhale24
KOŚCIELISKO. Podjęta przez radnych uchwała o wyrażeniu zgody na przystąpienie Gminy Kościelisko do "Porozumienie Gmin Górskich RP" to w zasadzie formalność. Gminy górskie z całego kraju "skrzyknęły się" już dwa lata temu, by jednym głosem domagać się od rządu ochrony ochrony branży turystycznej.
Chodzi o lata 2020-2021, gdy ogłoszona pandemia sponiewierała przedsiębiorców żyjących z turystyki, związanych z branżą turystyczną, hotelarską i gastronomiczną. Teraz gminy postanowiły sformalizować związek i nadać mu osobowość prawną.
Hasłem, pod którym zgromadziły się w 2020 roku samorządy było: "Nie chcemy tarczy, tylko możliwości zarabiania pieniędzy". Samorządowcy pisali m. in. petycje do rządu w sprawie zmiany decyzji o obostrzeniach podczas ferii, wydłużenia sezonu. Spotkania odbywały się w kilku miejscach w Polsce - m. in. w Zakopanem, Szczyrku i Bukowinie Tatrzańskiej. Z naszego regionu przedstawicielami w gremium byli wójtowie Kościeliska i Bukowiny Tatrzańskiej.

Do obecnej inicjatywy zaproszono gminy z obszarów górskich z województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego, które w całości leżą w obrębie makroregionów: Sudety Wschodnie, Sudety Zachodnie, Sudety Środkowe, Beskidy Zachodnie, Obniżenie Orawsko-Podhalańskie, Łańcuch Tatrzański, Beskidy Środkowe, Beskidy Lesiste. Stowarzyszenie ma reprezentować interesy i potrzeby mieszkańców i samorządów oraz być wspólnym głosem gmin górskich w kraju i za granicą. Siedzibą stowarzyszenia jest Gmina Miejska Świeradów-Zdrój.

W statucie zapisano, że celem jest m. in.: "reprezentowanie, obrona i popieranie wspólnych interesów swoich członków wobec Sejmu, Senatu, władz państwowych, administracji rządowej i samorządowej, organów i instytucji europejskich oraz osób prawnych i fizycznych; wszechstronny rozwój polskich gmin górskich; wspieranie rozwoju a w szczególności działalności turystycznej i rekreacyjno –sportowej w gminach należących do Stowarzyszenia; dążenie do zapewnienia gminom górskich szczególnej opieki ze strony Sejmu, Senatu, rządu; utrzymywanie stałego kontaktu z pokrewnymi instytucjami i zrzeszeniami w kraju i za granicą; popieranie wszelkich akcji zmierzających do rozwoju gmin górskich; prowadzenie działalności reklamowej, promocyjnej i marketingowej gmin górskich oraz podejmowanie działań na rzecz ochrony zdrowia, kultury fizycznej i sportu, rekreacji, ochrony środowiska, profilaktyki zdrowotnej, tradycji, kultury i sztuki regionalnej".

s/
Może Cię zainteresować
zobacz także
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl