04.04.2023, 12:13 | czytano: 5723

Stowarzyszenie EKO Raba Wyżna o "nieprawidłowościach w procesie uzyskania pozwolenia na budowę biogazowni"

arch. Podhale24
Otrzymaliśmy list od mieszkańców Raby Wyżnej zrzeszonych w Stowarzyszeniu EKO Raba Wyżna. Jak tłumaczą "pragną w skrócie przedstawić kilka kwestii, które w ich opinii wskazują na nieprawidłowości w procesie uzyskania decyzji administracyjnej o pozwolenie na budowę biogazowni".
Biogazownia ma powstać na terenie dawnego Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Rabie Wyżnej. Teren dzierżawi prywatny przedsiębiorca od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Chce tam postawić instalację z modułem wysokosprawnej kogeneracji o mocy 499kw zasilanej biogazem rolniczym. Formalnie jest to modernizacja istniejącej kotłowni węglowej.
Mieszkańcy protestują, zorganizowali nawet pikietę i zablokowali drogę wojewódzką. Rada Gminy zdecydowała o przejęciu 8 ha działki, na której ma powstać biogazownia.

Zamieszanie wokół sprawy jest poważne, starosta nowotarski Krzysztof Faber wydał oświadczenie, w którym mówi o insynuacjach, plotkach i kłamstwach, "wywieraniu na niego i jego rodzinę presji, której nie wytrzymał" (chodzi o jego pobyt w szpitalu - przy. red.) Jak dodał - poprosił "o włączenie się prokuratury na obecnym etapie sprawy".

Dziś otrzymaliśmy list:

"Członkowie stowarzyszenia Eko Raba Wyżna pragną w skrócie przedstawić kilka kwestii, które w ich opinii wskazują na nieprawidłowości w procesie uzyskania decyzji administracyjnej o pozwolenie na budowę biogazowni. Poniższe zagadnienia nie są jednak jedynymi, które budzą duże wątpliwości co do przeprowadzenia przez organ postępowania w sposób wyczerpujący.

1. Zaplanowane w ramach realizacji inwestycji obiekty, a konkretnie zbiorniki mają w projekcie wysokość niemal 14 metrów, co stoi w sprzeczności z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego od 2011 roku (nie przewiduje on budowy budowli gospodarczych, a w przypadku budynków gospodarczych dozwolona planem miejscowym wysokość to 6 metrów).

2. Według dokumentów przekazanych nam zarówno przez poprzedniego dzierżawcę gospodarstwa, jak i przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, kotłownia (której przebudowę i rozbudowę planuje poddzierżawca terenu) została przed kilkudziesięcioma laty zdemontowana w zakresie urządzeń oraz sieci wewnętrznej centralnego ogrzewania. Posiadane przez nas protokoły z obowiązkowej kontroli stanu technicznego obiektu kotłowni potwierdzają: m.in. brak instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji CO, a także fakt iż istniejący komin budynku kotłowni jest nieczynny. Powstaje więc pytanie dlaczego decyzja udzielająca pozwolenia na budowę biogazowni dotyczy przebudowy i rozbudowy istniejącej kotłowni?

3. Kolejną, niezwykle istotną kwestią jest to, iż na terenie objętym inwestycją oraz w bezpośredniej strefie oddziaływania obiektów, znajduje się siedlisko bociana białego podlegającego w Polsce ochronie ścisłej, na mocy Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. Jak to możliwe, że ten fakt, o którym ma wiedzę praktycznie każdy mieszkaniec Raby Wyżnej, nie został uwzględniony w dokumentacji?

4. Dodatkowo, w bezpośrednim sąsiedztwie działki 1021/19 położony jest zabytkowy zespół parkowo-dworski. Teren, na którym planowana jest biogazownia zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Raba Wyżna objęty pośrednią ochroną konserwatorską. Zabytkowe obiekty i sąsiednie obszary powinny być na mocy prawa traktowane w szczególny sposób. Powstanie infrastruktury (Biogazownie rolnicze są instalacjami przemysłowymi, które pełnią trzy podstawowe funkcje: utylizacja produktów ubocznych, z wytwarzaniem biogazu; produkcja energii elektrycznej i ciepła; produkcja pozostałości poprodukcyjnej (np. nawozu naturalnego), o której budowę wnioskował poddzierżawca w sposób trwały przekształci te tereny i sprawi, że dziedzictwo przyszłych pokoleń zostanie utracone.
Zdaniem Stowarzyszenia wszystkie wymienione powyżej kwestie stanowią podstawę do wznowienia postępowania na mocy artykułu 145 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania administracyjnego. Powyższe okoliczności zostały już zgłoszone do Starostwa, a aktualnie oczekujemy na pozytywnie rozpatrzenie przez Starostwo złożonych wniosków o wznowienie postępowania. Mamy nadzieję, że wydane 17 listopada 2022 roku pozwolenie zostanie wstrzymane do czasu wyjaśnienia spornych kwestii oraz ponownie rozpatrzone w związku z ujawnieniem istotnych dla sprawy nowych okoliczności faktycznych lub nowych dowodów istniejących w dniu wydania decyzji, nieznanych Staroście podczas jej wydania.

Sam fakt określenia przedmiotu inwestycji budowy biogazowni, który nazywa się „przebudową i rozbudową istniejącej kotłowni” - powinien stanowić podstawę do bardziej wnikliwej analizy przedłożonego przez wnioskodawcę materiału stanowiącego załącznik do wniosku o wydanie decyzji administracyjnej.

Nadmienić również trzeba, że poza wspominanymi już przez nas wielokrotnie zagrożeniami i uciążliwościami dla mieszkańców i środowiska naturalnego wynikającymi bezpośrednio z działania biogazowni, istnieje również ryzyko wystąpienia poważnej awarii, w tym wybuchu biogazu co biorąc pod uwagę bliskie sąsiedztwo domów mieszkalnych nie powinno być bagatelizowane. Dodatkowo pozwolenie na budowę wydane zostało na terenie, na którym zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (§ 7 ust. 2 MPZP) w obszarze objętym zmianą planu zabroniona jest budowa zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a w szczególności zagrożenie wystąpienia poważnych awarii, w rozumieniu przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, a zdaniem Stowarzyszenia takim właśnie zakładem jest biogazownia.

Konstytucja gwarantuje wolność gospodarczą, jednak istotne jest również pojęcie interesu społecznego. Jeśli istnieje ryzyko, że jakaś działalność będzie szkodliwa dla okolicznych mieszkańców, to urzędnikom przysługuje prawo odmowy wydania pozwolenia na budowę. Organ zobowiązany jest w sposób wyczerpujący zebrać i zbadać cały materiał dowodowy, a w przypadku dalszych wątpliwości żądać uzupełnienia w dokumentacji.

Natomiast w sprawie samej kwestii wydanego już pozwolenia – z uwagi na fakt, że dnia 16.02.2023 dzierżawca oraz poddzierżawca, który uzyskał pozwolenie na budowę biogazowni rozwiązali pomiędzy sobą umowę poddzierżawy części działki, wydzielonej jedynie na potrzeby wydania decyzji administracyjnej, to w świetle posiadanych dokumentów na obecną chwilę poddzierżawca (inwestor) przedmiotowej części działki nie ma prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i jakiekolwiek prace prowadzone przez niego, lub dzierżawcę gospodarstwa rolnego (od KOWR) w tym zakresie byłyby niezgodne z prawem.

Stowarzyszenie EKO Raba Wyżna"

opr. s/
Może Cię zainteresować
zobacz także
komentarze
Jan30.04.2023, 19:01
Starosta udaje że nic nie wiedział i musiał podpisać decyzję. To zapytam co bocianowski wczoraj w dniu 29.04.2023 roku robił u Starosty w domu
Czyżby przyjechał na kawę czy ustalić jakie są decyzje w Starostwie. Starosta jak by nie miał nic na sumieniu to podał by się do dymisji ale do tego trzeba mieć jaja
Jeszcze przyjdzie czas na tych panów zostaną rozliczeni za swoje decyzje.
degradacja wartości05.04.2023, 08:54
@p.00:57, 5 kwietnia 2023

Mówisz jakbyśmy żyli w państwie prawa i sprawiedliwości. A w rzeczywistości rządzi kasa i skorumpowani kacykowie. Dlatego tylko silny społeczny sprzeciw powstrzyma tą pauperyzację lokalnej społeczności. Trzeba samemu gonić złodziei bo służby i urzędnicy są od ozdoby.
Janosik05.04.2023, 08:12
Panie Szeryf jesteś zwykły troll.
Innym polecam artykuł z Podhale24 pt:
'Krzysztof Faber ponownie starostą nowotarskim. PiS: Jest nam smutno - wygraliśmy wybory, a zostaliśmy zepchnięci do opozycji'

Nie słuchajcie pajaców. Im za to płacą, kierujcie się własnymi obserwacjami, a nie ty co kto mówi. Przed wyborami jest wysyp trolli, którzy manipulują ile się da. Ale tak naprawdę prawdziwej afery z udziałem PiS jeszcze nie widziałem. Ale jak ktoś wie niech się podzieli informacjami.
Grześ05.04.2023, 07:59
Widzę, że Rabianie mocno ograniczeni :) Lepiej byście się zajęli don stanislao ...
Janosik05.04.2023, 07:39
Panie P.
A pan to pewnie prawnik z kasty?
Czy jest przepis, który przewiduje ?wskrzeszenie? planu starego planu zagospodarowania, który przestał obowiązywać?
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiera w sobie normę derogacyjną (rangi ustawowej), zgodnie z którą traci moc obowiązującą dotychczasowy plan zagospodarowania przestrzennego z chwilą wejścia w życie nowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Mirek05.04.2023, 07:24
Panie starosto a kiedy pan konstruktywnie odpowie na pismo stowarzyszenia?
p.05.04.2023, 00:57
Analiza powyższego tekstu z perspektywy prawniczej jest bolesna.

1. Błędne odwołanie się do planu zagospodarowania przestrzennego z 2011 roku zamiast do wcześniejszego planu (tymczasowe zagospodarowanie) oraz traktowanie zbiorników jako budynków gospodarczych.
2. Brak wskazanych instalacji, a także faktycznego funkcjonowania kotłowni, nie wpływa na prawny fakt istnienia kotłowni.
3. Obecność gniazda bocianiego nie stanowi przeszkody dla wydania pozwolenia.

Dodatkowo:
- Ponowne odwoływanie się do planu tymczasowego zagospodarowania, który nie jest obecnie obowiązujący.
- Używanie Konstytucji zamiast ustaw, które regulują konkretne kwestie, jest manipulacją. Konstytucja jest uszczegółowiona przez ustawy, a w przypadku wątpliwości dotyczących ustaw, właściwą instytucją do rozpatrzenia takich dysput jest Trybunał Konstytucyjny.
Szeryf04.04.2023, 22:17
Dziś była kontrola poselska w starostwie. Czekamy na wyniki. Mówi się o kolejnej aferze PiSowskiej biogazownia plus. Jak willa plus Czarnka. Oj się będzie działo. Ciekawe czy Faber poświęci sekretarza który zatwierdził tę decyzję? Ratuj się kto może
idź do domu04.04.2023, 20:52
....jedyny kolego teraz to inwestor i co dalej.......................kup..
ocena z Orawy04.04.2023, 20:41
Eko Raba pada już na twarz
nie mają żadnego pomysłu
i kopią i gryzą wszystkich
za chwile pożrą siebie
taki to los /.../ biogazu
koniec04.04.2023, 20:34
To teraz już na pewno biogazowni nie będzie, skoro wyszło tyle informacji nieznanych przy wydaniu pozwolenia i kilka ostatnich miesięcy. Starostwo w obliczu nowych faktów już nie będzie mogło wydać innej decyzji niż negatywna!
leśniczy04.04.2023, 19:11
Brawo Stowarzyszenie Eko RW- bo na tego tzw.starostę już siły nie ma. Podrążcie dalej temat, a przy okazji i inne ...i macie go na tacy.
Wyborca04.04.2023, 19:06
Chrust w niedzielę był w Zakopanem. On już wie, że u siebie nie ma głosów w najbliższych wyborach.
Rabers04.04.2023, 19:06
Starostą się bywa, radnym też. Pan K.Faber ani jednym ani drugim już nie będzie. Człowiekiem się jest, trzeba więc zachowywać się przyzwoicie i nie robić kupy do własnego gniazda.
Władek04.04.2023, 18:15
Panie Faber tak czysto po ludzku to gdyby miał pan odrobinę przyzwoitości to po świętach złożyłby pan swój urząd. Jest pan kiepskim starostą a jak się okazuje i byle jakim mieszkańcem Raby Wyżnej
xyz04.04.2023, 17:44
@Ekoludek - bo ma plecy, przekrętów mniejszych i większych to ma dziesiątki na sumieniu, poza tym jak to jest, że biogazownia dostała pozwolenie pomimo tylu kontrowersji i sporów a zwykły kowalski nie dostanie pozwolenia na budowę choćby spełniał wszystkie warunki ale drogę dojazdową będzie miał 4,4m to nie dostanie bo starosta chce mieć 4,5m
H2O04.04.2023, 15:46
Czy P.Kolasa gra w tej samej drużynie, czy w konkurencyjnej?
Do nt04.04.2023, 15:29
Może trzeba koncu nauczyć się czytać ze zrozumieniem. Ci ludzie naprawde wiele robią by uratować Rabę przed tym smrodem,
Biotyk04.04.2023, 15:23
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska w starostwie /.../ bezwzględnie-out!
fel04.04.2023, 15:20
Czekam aż Pancerny Marian wkroczy z NIK i pozamiata w tym starostwie. Tym razrm Faber nie wywinie się tak łatwo jak z gigantyczną aferą PZD
nt04.04.2023, 14:28
Ja nie mówię, że "eksperci" stowarzyszenia są niekompetentni, bo mogliby się obrazić, ale może by przeanalizowali dokładniej jak działa prawo i czy odwoływanie się do konstytucji na takim poziomie jest uzasadnione?
Anty prawo i socjalizm04.04.2023, 14:20
Podziękowania dla towarzyszy pis.Polska jest dalej czerwona.
Sąsiadka04.04.2023, 14:16
Tłumaczenia jeszcze starosty bardzo infantylne. Że niby nie wiedział na co jego urzędnicy wydają decyzję w centrum miejscowości, w której mieszka? A te 15% na obwodnicę do biogazownika, które zabezpieczył w budżecie powiatu to przypadek? A potem się z tego wycofał. Sprawa śmierdzi na kilometr i to nie jest jeszcze smród z biogazowni. Czas na zmiany.
Rabianka04.04.2023, 14:08
Do tej pory wszystko co mówili się nie sprawdziło, może tym razem będzie inaczej :)
myśleć04.04.2023, 14:01
Za chwilę dojdzie do sytuacji, patrząc w kontekście tych wszystkich inwestycji w OZE, że po likwidacji wszystkich źródeł emisji CO2 (już mamy niedługo samochody spalinowe), UE stwierdzi, że jeszcze ludzie za dużo emitują CO2..I co wtedy? Jakaś dyrektywa unijna, że np. do 2030 roku ma zostać zlikwidowane ileś "ludzkich emiterów CO2" albo zostajemy na tej liczbie ludności w unii i kolejną dyrektywą wprowadzony zostanie zakaz nowych urodzeń? Ludzie opamiętajmy się. Po cholerę nam nowe fontanny za dotacje unijne, lepiej żyć.
No i jak?04.04.2023, 13:49
Już sama wysokość zbiorników w ramach planowanej biogazowni dyskwalifikuje tą inwestycję. No i co na to wójt, starosta i poseł?
Góral z Raby04.04.2023, 13:32
Stop biogazowni w Rabie Wyżnej!!!
oooO04.04.2023, 13:30
nadal ślepi na fakty. Wystarczy 1 normalny a nie 100 nie uczciwych
ol04.04.2023, 13:30
Być na miejscu Fabera,to tragedia,wybory ma z głowy a więc czas wrócić do szkoły a poza tym mieszkając w Rabie ,to do śmierci ma przechlapane on i jego rodzina.To samo poseł Siarka-wiceminister klimatu i środowiska (od 2020r).Jak można mianować takiego,który nie dba o swój resort.Idą wybory,politykiem się bywa,człowiekiem zostaje.
kto teraz przyzna się do grzechu04.04.2023, 13:27
a co z tymi 100 pracownikami, pracującymi niby uczciwie i zgodnie z prawem. Z racji wielkiego postu każdy odpowiada za swoje decyzje i nie tylko przed Bogiem.
kupiec04.04.2023, 13:25
Czy starosta zdecydowoł się już na cenę domu w Rabie? Powinna tera być atrakcyjniejsza!
Rabianka04.04.2023, 13:22
Nie dla biogazowni w Rabie Wyżnej!!!
Kazek04.04.2023, 13:06
To są jawne kpiny, ciekawe który urzędnik prowadził postępowanie, że się dał tak podłożyć.
Ekoludek04.04.2023, 13:01
Starosta za to powinien bezwzględnie beknąć. I dlaczego wcześniej uniknął odpowiedzialności za aferę w Powiatowym Zarządzie Dróg?
Osiol04.04.2023, 12:41
Ło to jeszcze kilka osób poczuje się gorzej i wyląduje w szpitalu proponuję nowy targ trzecie piętro szpitala he he he he he
Osiol04.04.2023, 12:40
Ło to jeszcze kilka osób poczuje się gorzej i wyląduje w szpitalu proponuję nowy targ trzecie piętro szpitala he he he he he
Rabianin04.04.2023, 12:18
No i pozamiatali pana Fabera i jego urzędników. Nie dla biogazowni w Rabie Wyżnej
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl