26.05.2023, 13:07 | czytano: 1304

Wotum zaufania i absolutorium - jednogłośnie

kadr z sesji
ZAKOPANE. Zarząd powiatu tatrzańskiego otrzymał absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu. Radni nie mieli żadnych wątpliwości.
Po debacie nad raportem o stanie powiatu tatrzańskiego radni 18 głosami "za" udzielili zarządowi wotum zaufania.
Głosowanie nad udzieleniem absolutorium za rok 2022 dla zarządu powiatu tatrzańskiego poprzedziło przedstawienie przez skarbnik Zofię Garbulińską raportu finansowego. Dochody powiatu zamknęły się kwotą 103,7 mln, wydatki - 99 mln. Nadwyżka budżetowa to 4,5 mln zł.

- Jeśli chodzi o całkowite rozliczenie budżetu to wynik jest dodatni i jest to nadwyżka w wysokości 25 mln. Są to wolne środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości ok. 7 mln, nadwyżka z lat ubiegłych - 17,4 mln i 660 tysięcy niewykorzystanych środków - wymieniała Zofia Garbulińska.

Powiat spłacił także swoje kredyty.

Także w tym przypadku radni byli jednomyślni i absolutorium przyjęto 18 głosami.

s/
Może Cię zainteresować
zobacz także
komentarze
pisokomuna26.05.2023, 14:12
Jednomyślność jak za komuny. Po co nam taki urząd na pokaz? Do likwidacji.
Janusz K26.05.2023, 13:25
A na podwyżki dla pracowników średniego szczebla, zarabiających nieco ponad minimalną krajową to nie ma skąd wziąć!!! Ludzie z wyższym wykształceniem, po ciężkich studiach technicznych, z ponad 10 letnim doświadczeniem zarabiają, mniej niż pani na kasie w Biedronce. Skoro jest kilka milionów nadwyżki to niechby, tym ponad 100 pracownikom podnieśli pensję o głupie 500zł - to daje rocznie ledwie 600 tys. dodatkowych kosztów. Po prostu wstyd, dla radnych i Zarządu. Ja się dziwię, że pracownicy nie zaczęli strajkować jeszcze... Bym rozumiał jakby tych pieniędzy nie było, ale skoro jest tak duża nadwyżka?
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl