12.06.2020, 17:46 | czytano: 2783

Nowotarskie uroczystości z okazji 80. Rocznicy Pierwszego Transportu Polaków do KL Auschwitz

14 czerwca przypada Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych, ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 8 czerwca 2008 r. Staraniem senator Lidii Staroń w 2015 r. nazwa została zmieniona na Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady.
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Rodzin Oświęcimskich od lat organizuje uroczystości poświęcone pomordowanym Polakom, mimo to dzień 14 czerwca jest nieznany i nie jest należycie obchodzony przez polskie społeczeństwo.
Historia Polski, jak pokazują ostatnie wydarzenia jest od dłuższego czasu świadomie i z premedytacją zakłamywana przez nieprzychylne nam Polakom środowiska, chociażby organizacja uroczystości 75-lecia wyzwolenia obozu w Oświęcimiu w Jerozolimie na którą nie zaproszono przedstawiciela Narodu, którego najwięcej obywateli zamordowano w Oświęcimiu. Coraz częściej ulegają fałszowaniu wydarzenia II wojny światowej, w których przedstawia się nasz Naród nie jako ofiary niemieckich zbrodni, lecz jako ich sprawców lub dobrowolnych pomocników zbrodniarzy.

Biorąc pod uwagę wymienione wyżej okoliczności musimy konsekwentnie przypominać naszemu społeczeństwu jak również całemu światu, że to nasz Naród miał w pierwszej kolejności zostać zlikwidowany przez zbrodniarzy niemieckich i że to my ratowaliśmy innych przed eksterminacją, o czym inne narody starają się nie pamiętać i jako pierwsi stanęliśmy do walki o wolność z niemieckim okupantem.

Czcząc pamięć pomordowanych i więzionych w niemieckich obozach koncentracyjnych i obozach zagłady, chcemy nadać po raz pierwszy najwyższą rangę obchodom 14 czerwca - Narodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Niemieckich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady, by przypomnieć światu kto był ofiarą, a kto zbrodniarzem. Żyjąc w wolnym kraju mamy obowiązek kultywować i przekazywać prawdę o naszej historii młodszym pokoleniom w kraju i na świecie. Jesteśmy to winni tym wszystkim, którzy oddali życie za naszą wolność i którym odebrano życie w imię źle pojętych wartości.

Nadając wydarzeniom 14 czerwca rangę uroczystości państwowych nad którymi patronat objął Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, chcemy również w naszym Mieście podkreślić jak ważna jest to data dla mieszkańców Podhala, której patronuje Pan Starosta Powiatu Nowotarskiego i Pan Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego, ponieważ pierwszy transport jaki dotarł do obozu w KL Auschwitz był to transport 728 Polaków, więźniów z więzienia w Tarnowie, w tej liczbie byli również mieszkańcy Podhala - Nowego Targu, Ostrowska, Czorsztyna, Krościenka, Zakopanego i Poronina

Aby uczcić godnie ten dzień zapraszamy Rodziny wywiezionych, mieszkańców Miasta i Podhala na uroczystą Mszę św. w dniu 14 czerwca 2020 r. o godz. 11,oo do kościoła św. Katarzyny w Nowym Targu, a później na nowotarski cmentarz gdzie złożymy kwiaty i zapalone znicze pod pomnikiem "Cieniom Ofiar Zbrodni Niemieckich 1939-1945".

Lista osób związana z Nowym Targiem i powiatem nowotarskim:
1. BIELECKI Jerzy ur. 28.03.1921 r. w Słaboszowie Ukończył Gimnazjum im. B. Nowodworskiego w Krakowie. Podczas okupacji niemieckiej został uwięziony w obozie KL Auschwitz, z którego 21 lipca 1944 uciekł w mundurze Rottenführera-SS, dostarczonym wraz z drukiem przepustki przez innego więźnia obozu Tadeusza Srogiego, zatrudnionego w magazynie SS. Następnie wstąpił do Armii Krajowej. Po wojnie został dyrektorem Zespołu Szkół Mechanicznych w Nowym Targu. Był współzałożycielem i honorowym prezesem Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Rodzin Oświęcimskich, a także honorowym obywatelem Izraela. W 1990 ukazała się jego autobiografia pod tytułem "Kto ratuje jedno życie..." Zmarł 20.10.2011 r. w Nowym Targu, nr obozowy 243.

2. BORKOWSKI Włodzimierz - ur. 29.07.1920 r. Ostrowsko, student, nr obozowy 360.

3. CHMURA Stanisław - ur. 01.05.1902 r., w Nowym Targu, zwolniony z KL Auschwitz 28.01.1942 r., nr obozowy 258.

4. CHUDOBA Franciszek - ur. 11.05.1899 r. w Nowym Targu, zginął w KL Auschwitz 30.01.1941 r., nr obozowy 503

5. DROHOJEWSKI Stanisław - ur. 12.01.1885 w Czorsztynie, inżynier rolnik. Zginął w KL Auschwitz 12.03.1941 r., nr obozowy 499.

6. GAZDA Andrzej - ur. 29.12.1881 r. w Nowym Targu. Więzień Palace. Zginął w KL Auschwitz 24.05.1941 r., nr obozowy 234.

7. GÓRKA Kazimierz - ur. 29.09.1917 r. w Nowym Targu, kołodziej, prawdopodobnie przeżył. Nr obozowy 259.

8. JĄKAŁA Florian ur. 04.07.1891r. w Nowym Targu. Zginął w KL Auschwitz 22.09.1940 r., nr obozowy 236.

9. KASZYCKI Ludwik - ur. 30.07.1883 r. Pilzno, zamieszkały Nowy Targ. Wywieziony do KL Sonnenstein zginął 28.07.1941r. Nr obozowy 242.

10. KOZACZKA Jan - ur. 08.12.1888 r. Smęgorzów, zam. w Nowym Targu, nauczyciel. Więzień Palace. Zginął w KL Auschwitz 19.04.1942 r., nr obozowy 4981.

11. KRÓL Kazimierz - ur. 10.10.1922 r. w Nowym Targu, ekspedient. Więzień Palace. Zginął w KL Auschwitz 26.08.1942 r. Nr obozowy 264.

12. MARSZAŁEK Jan - ur. 18.11.1891 w Nowym Targu, szewc. Przeżył, nr obozowy 530.

13. MARFIAK Zbigniew - ur. 11.08.1910 w Nowym Targu, prawnik. Więzień Palace. Zginął w KL Auschwitz 11.08.1942 r., nr obozowy 496.

14. PAWLUŚKIEWICZ Jan - ur. 08.11.1914 r. w Nowym Targu. Zwolniony z KL Auschwitz 12.09.1941 r., nr obozowy 241

15. SKALSKI Tadeusz - ur. 20.06.1896 r. w Nowym Targu, oficer zawodowy. Więzień Palace. Zginął w KL Auschwitz 15.05.1941 r., nr obozowy 726.

16. SOWIŃSKI Stanisław - ur. 04.11.1914 w Nowym Targu, spedytor. Przeniesiony do KL Neuengamme. Zginął w Zatoce Lubeckiej. Nr obozowy 266.

17. STASZEL Stanisław - ur. 08.05.1891 w Nowym Targu, urzędnik. Zginął w KL Auschwitz 05.03.1942 r. Nr obozowy 64.

18. WACH Franciszek - ur. 28.09.1894 r w Ostrowsku, emeryt wojskowy. Więzień Palace. Zginął w KL Auschwitz 29.11.1941 r. Nr obozowy 726.

19. WÓJCIK Józef - ur. 03.03.1899 r. w Krościenku, nauczyciel. Więzień Palace. Przeniesiony do KL Mauthausen. Przeżył. Nr obozowy 519.

20. ZAJĄC Stanisław - ur. 13.01.1912 r. w Nowym Targu. Więzień Palace. Zginął w KL Auschwitz 03.07.1941 r. Nr obozowy 237.

Mieszkańcy Zakopanego i powiatu tatrzańskiego:
1. BACHLEDA-CURUŚ JAN - ur. 15.03.1888 r w Zakopanem, urzędnik. Przeniesiony do KL Mauthausen, zginął 11.10.1942 r. Nr obozowy 601.

2. BADUREK Mieczysław ur. 10.04.1911 r. w Zakopanem. Zginął 26.09.1940 r. w KL Auschwitz. Nr obozowy 719.

3. BUBKA Edmund - ur. 04.10.1922 w Michałowicach. Więzień PALACE. Przeżył. Nr obozowy 734.

4. CEBULA Karol - ur. 16.06.1914 r. w Myślenice, student prawa, hufcowy ZHP Zakopane. Więzień PALACE. Przeniesiony w 1941 r. do KL Dachau. Przeżył. Nr obozowy 598.

5. CHMURA Jan - ur. 30.07.1909 r. w Zakopanem, nauczyciel, Przeniesiony do KL Dachau. Nie przeżył, nr obozowy 343.
6. CHRAMIEC-CHRAMIOSEK Józef - ur. 20.10.1910 r. w Zakopanem, sportowiec Rozstrzelany 24.08.142 r. w KL Auschwitz, nr obozowy 101.

7. CZECH Bronisław - ur. 25.07.1908 r w Zakopanem, nauczyciel WF, instruktor narciarski, sportowiec. Więzień PALACE. Zginął 05.06.1944 r. w KL Auschwitz, nr obozowy 349.

8. DZIADULSKI Adam - ur. 17.08.1914 r w Zakopanem, urzędnik, biegacz narciarski. Więzień PALACE. Nie przeżył, nr obozowy 596.

9. GABRYSZEWSKI Tadeusz - ur. 02.02.1907 r. w Zakopanem. Więzień PALACE. przeniesiony w 1942 r. do KL Mauthausen. Nie przeżył. Nr obozowy 346.

10. HARAPIŃSKI Marian - ur. 12.09.1914 r. w Zakopanem. Więzień PALACE. Zginął w KL Auschwitz 10.01.1941 r. Nr obozowy 597.

11. HORODYŃSKI Józef - ur. 14.03.1917 r. w Zakopanem, student. Przeniesiony do KL Sachsenhausen w 1944 r. Przeżył. Nobozowy 347.

12. KASPRZYCKI Tadeusz - ur. 03.10.1916 r. w Zakopanem. Więzień PALACE. Zginął w KL Auschwitz 03.12.1941 r. Nr obozowy 75.

13. KRZYSIAK Jan - ur. 02.07.1914 r. w Zakopanem, inż. mechanik. Zwolniony z KL Auschwitz w 1941 r. Nr obozowy 106.

14. KULIG Apolinary - ur. 14.06.1906 r. w Zakopanem. Więzień PALACE. Zginął w KL Auschwitz 11.12.1940 r. Nr obozowy 105.

15. KULIG Romuald - ur. 14.06.1906 r. w Zakopanem. Więzień PALACE. Wywieziony 28.07.1941 r. do zakładu eutanazyjnego w Sonnenstein gdzie zginął. Nr obozowy 103.

16. LECHOWICZ Franciszek - ur. 21.09.1898 r. w Zakopanem, mgr farmacji. Więzień PALACE. Zginął w KL Auschwitz 02.12.1942 r. Nr obozowy 363.

17. MAJDAK Franciszek - ur. 07.08.1899 r. w Poroninie, pracownik poczty. Więzień PALACE. Zginął w KL Auschwitz 30.12.1941 r. Nr obozowy 592.

18. MRÓZ Stanisław - ur. 15.11.1888 r. w Zakopanem, nauczyciel. Więzień PALACE. Zginął w KL Auschwitz 15.04.1942 r. Nr obozowy 107.

19. MYSZKOWSKI Tadeusz - ur. 25.09.1912 r. w Zakopanem, artysta malarz, rzeźbiarz. Przeniesiony do KL Sachsenhausen w 1944 r. Przeżył. Nr obozowy 593.

20. ŚNIEŻEK Jan - ur. 22.07.1918 r. w Zakopanem, uczeń gimnazjum. Zginął 03.05.1945 r. w Zatoce Lubeckiej. Nr obozowy 352.

21. SUCHECKI Antoni - ur. 12.06.1896 r. w Zakopanem, artysta rzeźbiarz. Więzień PALACE. Zginął w KL Auschwitz 25.06.1942 r. Nr obozowy 595.

22. SZCZERBOWSKI Kazimierz - ur. 08.01.1917 r. w Zakopanem. Zwolniony z KL Auschwitz 09.10.1941 r. Nr obozowy 154.

23. WALCZAK Józef - ur. 13.03.1915 r. w Zakopanem, urzędnik. Więzień PALACE. Zginął w KL Auschwitz 07.08.1942 r. Nr obozowy 600.

Nie wyjaśnione są nazwiska:
1. DROHOJEWSKI Adam - ur. 10.07.1916 r. Polana Grybów, student, nr obozowy 497.

2. KASZYCKI Ludwik - ur. 30.07.1883 r. Pilzno. Wywieziony 28.07.1941 r. do zakładu eutanazyjnego w Sonnenstein, gdzie zginął. Nr obozowy 242.

3. KASZYCKI Zbigniew - ur. 24.06.1922 r. w Krakowie, uczeń gimnazjum. Przeniesiony z KL Auschwitz. Przeżył. Nr obozowy 732.

4. MARFIAK Tadeusz - ur. 15.06.1903 r. Myślenice, urzędnik. Zginął w KL Auszhwitz 1940 r. Nr obozowy 741.

5. OLAS Józef - ur. 01.02.1902 r. Nr obozowy 239.

6. ZACHEMSKI Jan - zwolniony z KL Auschwitz, ponownie osadzony 1944 r. Przeniesiony do KL Flossenburg, zginął 10.04.1945 r. Nr obozowy 48.

Na uroczystości zaprasza Nowotarska Grupa Mieszkańców "PAMIĘĆ" i Podhalańska Grupa Rekonstrukcji Historycznych "BŁYSKAWICA".

Na zdj. ludzie z pierwszego transportu z Tarnowa

opr. s/
zobacz także
komentarze
człowiek = numer13.06.2020, 23:03
Tragiczne są te szczątkowe biogramy. Mówią jednak bardzo wiele o tamtym czasie - czasie zbrodni - do dziś nie rozliczonej. I słusznie, że jest przypominany tamten czas, bo dla wielu, jakby się to wszystko nigdy nie wydarzyło. A jednak wydarzyło się i bardzo często te tragiczne losy dotknęły naszych bliskich. Czcijmy pamięć o tych ludziach.
Wyobraźmy sobie, gdyby ktoś z nas w taki piękny upalny dzień jak dziś, nagle usłyszał, że "na wolność może się wydostać tylko przez komin"
Zobacz pełną wersję podhale24.pl